almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau D

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret både skriftligt og mundtligt, og du bliver bedre til at deltage i samtaler.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling 120 til 1.230 kr. pr. fag. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

I undervisningen arbejder I med at læse dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og som en del af kurset læser I et litterært værk i original udgivelse. Du arbejder desuden med et større medieprodukt, fx en nyhed i tv eller til en avis.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne analysere og forstå tekster arbejder du blandt andet med:

  • Et udvalg af dansk og oversat litteratur inden for genrerne epik, lyrik og drama efter 1870, herunder mindst én tekst fra de seneste fem år
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster
  • En litterær periode og et litterært værk, som læses individuelt
  • Et værk i form af et større afrundet medieprodukt
  • Genreskrivning, grammatik, retskrivning og syntaks
  • Sproglig korrekthed i tale og skrift
  • Citatteknik og kildeangivelse
  • Kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning

It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling på dansk som andetsprog, niveau D.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau E eller dansk, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. januar 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2019
15. maj 2019
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. marts 2019
9. maj 2019
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. marts 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2019
9. maj 2019
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
26. marts 2019
16. maj 2019
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2019
6. december 2019
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
2. december 2019
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
2. oktober 2019
29. november 2019
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. oktober 2019
3. december 2019
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
4. maj 2020
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
2. marts 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
2. marts 2020
15. maj 2020
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 8000 Aarhus C