almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, niveau D

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret i både skriftligt og mundtligt dansk, og du bliver bedre til at indgå i samtaler.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

På dette niveau arbejdes der meget med læsning af dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og der læses et litterært værk i original udgivelse. Du skal også arbejde med et større medieprodukt som fx en tv-udsendelse eller en avis.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne analysere og forstå tekster arbejder du blandt andet med:

  • Et udvalg af dansk og oversat litteratur inden for genrerne epik, lyrik og drama efter 1870, herunder mindst én tekst fra de seneste fem år
  • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster
  • En litterær periode og et litterært værk, som læses individuelt
  • Et værk i form af et større afrundet medieprodukt
  • Genreskrivning, grammatik, retskrivning og syntaks
  • Sproglig korrekthed i tale og skrift
  • Citatteknik og kildeangivelse
  • Kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning

It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling på dansk som andetsprog, niveau D.

Værd at vide

For udlændinge findes der forskellige muligheder for at lære dansk og blive introduceret til dansk kultur og arbejdsmarked.

Se oversigten over Uddannelse for flygtninge og indvandrere.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau E eller dansk, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
5. januar 2018
11. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. februar 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
9. februar 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 6600 Vejen
*
9. februar 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
18. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 7400 Herning
*
5. marts 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. marts 2018
18. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. marts 2018
18. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
19. marts 2018
17. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. marts 2018
17. maj 2018
Dansk som andetsprog, D Dagundervisning 5000 Odense C