almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk som andetsprog, basis

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du arbejder med læsning og opbygning af lettere tekster.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Der arbejdes med emner fra hverdagen, aktuelle begivenheder og danske tv- og nyhedsudsendelser, og du kommer til at kommunikere mundtligt og skriftligt om emner af personlig og almen interesse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk arbejder du blandt andet med:

  • Elementær grammatik, retskrivning og tegnsætning
  • Sproglig korrekthed
  • Skrifftsprog
  • Genrer, person- og miljøkarakteristik i lette tekster
  • Læsning, læsestrategier og ordforråd
  • Udtale
  • Argumentationsteknikker
  • Kommunikation

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter dansk som andetsprog, basis.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 90 timer.

Optagelse og adgang

Målgruppen til faget dansk som andetsprog, basis er:

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. januar 2018
22. juni 2018
Dansk som andetsprog, Basis Dagundervisning 5800 Nyborg
*
14. januar 2018
6. juni 2018
Dansk som andetsprog, Basis Dagundervisning 5471 Søndersø
*
25. januar 2018
16. maj 2018
Dansk som andetsprog, Basis Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. januar 2018
16. maj 2018
Dansk som andetsprog, Basis Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, Basis Dagundervisning 5700 Svendborg
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, Basis Dagundervisning 5700 Svendborg
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk som andetsprog, Basis Dagundervisning 5700 Svendborg
*
19. februar 2018
8. juni 2018
Dansk som andetsprog, Basis Dagundervisning 5000 Odense C