almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, niveau F

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Du lærer du at skrive og læse forskellige slags tekster og få at skabe overblik over indholdet. Du bliver desuden bedre til at udtrykke dig klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt, bl.a. at vælge et sprog, der passer til situationen.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Retskrivning og grammatik
  • Ældre og nyere tekster
  • Aviser/tidsskrifter
  • Kommunikation og argumentation
  • Sprog og stil
  • Ordbøger og håndbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter dansk, niveau F.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til dansk, niveau G.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
3. januar 2019
9. maj 2019
Dansk, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
7. januar 2019
12. maj 2019
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
14. maj 2019
Dansk, F Aftenundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2019
15. maj 2019
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
7. juni 2019
Dansk, F Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
28. juni 2019
Dansk, F Dagundervisning 5800 Nyborg
*
30. januar 2019
28. juni 2019
Dansk, F Dagundervisning 5800 Nyborg
*
4. marts 2019
7. juni 2019
Dansk, F Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
14. august 2019
6. december 2019
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C