almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, niveau F

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Blandt andet lærer du at skrive og læse forskellige slags tekster og få overblik over indholdet. Du bliver bedre til fx at udtrykke dig godt og klart både mundtligt og skriftligt og til at begrunde et synspunkt og vælge sprog, der passer til situationen.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Retskrivning og grammatik
  • Ældre og nyere tekster
  • Aviser/tidsskrifter
  • Kommunikation og argumentation
  • Sprog og stil
  • Ordbøger og håndbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter dansk, niveau F.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til dansk, niveau G.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
21. november 2017
15. marts 2018
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
8. marts 2018
Dansk, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
3. marts 2018
Dansk, F Fleksibel undervisning 5900 Rudkøbing
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk, F Aftenundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
8. marts 2018
Dansk, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
31. december 2018
Dansk, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
22. juni 2018
Dansk, F Dagundervisning 5800 Nyborg
*
14. januar 2018
22. juni 2018
Dansk, F Dagundervisning 5800 Nyborg
*
15. januar 2018
15. juni 2018
Dansk, F Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
15. januar 2018
15. juni 2018
Dansk, F Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
5. marts 2018
15. juni 2018
Dansk, F Fleksibel undervisning 5700 Svendborg
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk, F Dagundervisning 5700 Svendborg
*
19. marts 2018
29. juni 2018
Dansk, F Dagundervisning 5000 Odense C