almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, niveau D

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Du lærer desuden at forstå og at analysere ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Genrebegrebet, sprog, stil og grammatik
  • Ældre og nyere litteratur
  • Journalistiske genrer, trykte og elektroniske
  • Kommunikation og argumentation
  • Studieteknik
  • Ordbøger og håndbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes to skriftlige og en mundtlig prøve efter dansk, niveau D.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til dansk, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
21. november 2017
15. marts 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
8. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk, D Aftenundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6800 Varde
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 7200 Grindsted
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6600 Vejen
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. februar 2018
7. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. februar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. februar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
5. februar 2018
14. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
19. februar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5471 Søndersø
*
23. februar 2018
18. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. marts 2018
18. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. marts 2018
18. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. marts 2018
18. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
19. marts 2018
29. juni 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C