almen voksenuddannelse, avu
Kursus

Dansk, niveau D

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Du lærer desuden at forstå og at analysere ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv.

Bemærk: Fra 1. august 2019 skal du som hovedregel være fyldt 25 år for at starte på almen voksenuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Genrebegrebet, sprog, stil og grammatik
  • Ældre og nyere litteratur
  • Journalistiske genrer, trykte og elektroniske
  • Kommunikation og argumentation
  • Studieteknik
  • Ordbøger og håndbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes to skriftlige og en mundtlig prøve efter dansk, niveau D.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til dansk, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.230 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2014
5. december 2014
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2014
5. december 2014
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
14. august 2014
5. december 2014
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2014
5. december 2014
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. september 2014
13. maj 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5960 Marstal
*
5. januar 2015
20. maj 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2015
20. maj 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2015
20. maj 2015
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
26. januar 2015
13. maj 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
27. januar 2015
15. maj 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
5. februar 2015
15. maj 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
16. februar 2015
12. maj 2015
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
16. februar 2015
12. maj 2015
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
16. februar 2015
13. maj 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 7400 Herning
*
16. februar 2015
13. maj 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 7400 Herning
*
9. marts 2015
13. maj 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700
*
12. august 2015
4. december 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000
*
12. august 2015
4. december 2015
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000
*
12. august 2015
4. december 2015
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000
*
13. august 2015
4. december 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000
*
14. august 2015
4. december 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000
*
17. august 2015
9. december 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700
*
18. august 2015
4. december 2015
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000
*
18. august 2015
4. december 2015
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000
*
18. august 2015
4. december 2015
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000
*
4. januar 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000
*
4. januar 2016
11. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700
*
4. januar 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2016
11. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
5. januar 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000
*
5. januar 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000
*
6. januar 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000
*
10. januar 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000
*
10. januar 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000
*
11. januar 2016
6. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
26. januar 2016
13. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5600
*
26. januar 2016
13. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
5. februar 2016
15. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5800
*
8. februar 2016
13. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5471
*
8. februar 2016
13. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5471 Søndersø
*
8. februar 2016
13. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
9. februar 2016
12. maj 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5620
*
9. februar 2016
12. maj 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
22. februar 2016
13. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 7400 Herning
*
23. februar 2016
13. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 7400 Herning
*
29. februar 2016
12. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
7. marts 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000
*
7. marts 2016
12. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700
*
7. marts 2016
17. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. marts 2016
12. maj 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2016
7. december 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2016
7. december 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2016
7. december 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
2. december 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
15. august 2016
19. december 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5750 Ringe
*
15. august 2016
7. december 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. august 2016
2. december 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
15. august 2016
2. december 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
16. august 2016
7. december 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
16. august 2016
7. december 2016
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2016
7. december 2016
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. oktober 2016
11. maj 2017
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
8. december 2016
16. december 2016
Dansk, D Dagundervisning 7400 Herning
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
10. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, D Dagundervisning 7400 Herning
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, D Dagundervisning 7400 Herning
*
6. januar 2017
17. marts 2017
Dansk, D Dagundervisning 7400 Herning
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
9. januar 2017
30. juni 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
10. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
17. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
6. februar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. februar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
6. februar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
9. februar 2017
15. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
6. marts 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. marts 2017
11. maj 2017
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. marts 2017
11. maj 2017
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. marts 2017
11. maj 2017
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. marts 2017
11. maj 2017
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. marts 2017
11. maj 2017
Dansk, D Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
13. marts 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
3. april 2017
9. juni 2017
Dansk, D Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. august 2017
6. december 2017
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2017
5. december 2017
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
6. december 2017
Dansk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
14. august 2017
6. december 2017
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2017
16. november 2017
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2017
5. december 2017
Dansk, D Aftenundervisning 5000 Odense C
*
5. oktober 2017
1. december 2017
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
5. oktober 2017
1. december 2017
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
5. oktober 2017
1. december 2017
Dansk, D Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
5. oktober 2017
1. december 2017
Dansk, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
9. oktober 2017
4. december 2017
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. oktober 2017
11. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. oktober 2017
7. december 2017
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
21. november 2017
15. marts 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. januar 2018
17. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 7400 Herning
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
5. januar 2018
18. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 7400 Herning
*
8. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
16. maj 2018
Dansk, D Aftenundervisning 5000 Odense C
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. januar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6600 Vejen
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 7200 Grindsted
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 6800 Varde
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. februar 2018
7. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
5. februar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. februar 2018
14. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5471 Søndersø
*
19. februar 2018
11. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
15. marts 2018
18. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. marts 2018
18. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
19. marts 2018
29. juni 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. marts 2018
18. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
17. april 2018
18. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
17. april 2018
11. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
6. august 2018
2. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
5. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
3. december 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
16. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2018
5. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2018
21. december 2018
Matematik D Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
14. august 2018
4. december 2018
Dansk, D Aftenundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2018
5. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2018
7. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2018
7. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
7. september 2018
31. december 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
4. oktober 2018
3. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
4. oktober 2018
3. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
8. oktober 2018
3. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. oktober 2018
6. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
8. oktober 2018
10. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
8. oktober 2018
6. december 2018
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2019
14. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 7400 Herning
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
8. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
7. januar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2019
15. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2019
15. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
14. maj 2019
Dansk, D Aftenundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2019
14. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2019
15. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
30. januar 2019
8. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. januar 2019
10. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. februar 2019
15. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
11. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 2610 Rødovre
*
18. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
18. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
18. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5471 Søndersø
*
18. februar 2019
10. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
18. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
25. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
25. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
25. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. februar 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. marts 2019
9. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. marts 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. marts 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. marts 2019
16. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
15. marts 2019
15. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
15. marts 2019
15. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
26. marts 2019
15. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
2. april 2019
10. maj 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
8. april 2019
29. maj 2019
Dansk, D Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2019
29. november 2019
Dansk, D Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2019
29. november 2019
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2019
3. december 2019
Dansk, D Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
13. august 2019
6. december 2019
Dansk, D Aftenundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2019
6. december 2019
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
15. august 2019
6. december 2019
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
2. december 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
2. december 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
20. august 2019
5. december 2019
Dansk, D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
20. august 2019
5. december 2019
Dansk, D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
2. oktober 2019
29. november 2019
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
3. oktober 2019
3. december 2019
Dansk, D Dagundervisning 4300 Holbæk
*
16. oktober 2019
31. december 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
28. oktober 2019
29. november 2019
Dansk, D Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
20. december 2019
20. december 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
20. december 2019
20. december 2019
Dansk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 5471 Søndersø
*
7. januar 2020
5. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Dansk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Dansk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Dansk, D Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. februar 2020
20. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. februar 2020
20. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 2610 Rødovre
*
17. februar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Fleksibel undervisning 5600 Faaborg
*
17. februar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 5600 Faaborg
*
17. februar 2020
14. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 7400 Herning
*
17. februar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
17. februar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Fleksibel undervisning 5500 Middelfart
*
17. februar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
24. februar 2020
15. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. marts 2020
6. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. marts 2020
15. maj 2020
Dansk, D Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby