Kursus

Dansk, niveau D

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Fakta

Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
1/2 til 1 år
Adgangskrav:
Normalt 18 år
Økonomi:
Deltagerbetaling. Særlige regler, hvis du har en videregående uddannelse. SVU eller SU kun i særlige tilfælde

Du lærer desuden at forstå og at analysere ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Genrebegrebet, sprog, stil og grammatik
  • Ældre og nyere litteratur
  • Journalistiske genrer, trykte og elektroniske
  • Kommunikation og argumentation
  • Studieteknik
  • Ordbøger og håndbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Faget udbydes på alle VUC'er.

Eksamen

Der afholdes to skriftlige og en mundtlig prøve efter dansk, niveau D.

Varighed

Fagets uddannelsestid er 60 timer.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til dansk, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling for alle AVU-fag. Fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturfag, historie og samfundsfag koster 120 kr. pr. fag. De øvrige fag koster 1.200 kr. pr. fag.

Har du en videregående uddannelse, kan deltagerbetalingen være væsentligt højere.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs også om muligheden for at søge SU.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. oktober 2016
11. maj 2017
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2017
10. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2017
30. juni 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
10. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
11. januar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. februar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5500 Middelfart
*
6. februar 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
9. februar 2017
15. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5800 Nyborg
*
6. marts 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. marts 2017
11. maj 2017
Dansk, niveau D Dagundervisning 5900 Rudkøbing
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
14. august 2017
4. december 2017
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
9. oktober 2017
4. december 2017
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
5. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
19. februar 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. marts 2018
9. maj 2018
Dansk, D Dagundervisning 8000 Aarhus C