almen voksenuddannelse

Almen voksenuddannelse

Almen voksenuddannelse er enkeltfagsundervisning for voksne i en række almene fag på et grundlæggende niveau. Det er fag på 9. og 10. klasse, og fag der kan forberede til denne undervisning.

Fagene på 9. og 10. klasses niveau kan du læse om i artiklen om Almen voksenuddannelse (AVU). Den forberedende undervisning til disse fag kan du læse om i artiklen om Forberedende undervisning (FVU).

niveauer i almene fag
niveauer i almene fag

Få overblik over fag og niveauer - i folkeskolen, på erhvervsuddannelserne og i gymnasiet.

Studerende - ordblind
Studerende - ordblind

Er du ordblind, kan du få hjælp til uddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.