Forberedende voksenundervisning (FVU)
Fag

FVU-start (forberedende voksenundervisning)

Gennem undervisningen styrker du dine færdigheder i dansk, især dit kendskab til ord.

Fakta

Navn:
FVU-start
Type:
Grundskoleniveau mv.
Varighed:
30-60 timer
Adgangskrav:
25 år - dog visse undtagelser
Økonomi:
Der er ingen deltagerbetaling. Mulighed for SVU

FVU-start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der vil blive bedre til at tale, læse og skrive dansk.

Efter FVU-start kan du deltage i andre FVU-fag eller i arbejdsmarkedsuddannelser.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du arbejder bl.a. med at:

  • kommunikere om forskellige emner på et basalt niveau
  • anvende forskellige kommunikationsstrategier
  • forstå mindre hyppigt forekommende ord
  • forstå og anvende hyppigt forekommende ord

Undervisningen kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening. Der er både dagundervisning og aftenundervisning.

Du kan tage FVU på voksenuddannelsescentre (VUC).

Du kan også tage FVU på nogle daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.

Prøve

Der er ingen prøve efter FVU-start. Når du har gennemført kurset, kan du få en bedømmelse af dine færdigheder. Bedømmelsen er et tilbud.

Varighed

FVU-start varer 30-60 timer a 60 min.

Optagelse og adgang

Du skal som regel være fyldt 25 år.

Kontakt et VUC eller en af de andre skoler, der tilbyder FVU. Her får du tilbudt en samtale med en vejleder, som vurderer, hvilket trin du skal starte på.

Hvis du er under 25 år

Er du under 25 år, kan vejlederen på VUC eller din vejleder i kommunen i stedet henvise dig til Den forberedende grunduddannelse - FGU. På FGU får du undervisning sammen med andre unge.

Er du i en af følgende situationer, kan du dog godt deltage i forberedende voksenundervisning, selv om du ikke er fyldt 25 år:

  • Du har et fast job på minimum 20 timer om uger
  • Du har gennemført – eller er i gang med - en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, men kan have gavn af forberedende undervisning i dansk og matematik
  • Du har barselsorlov fra dit arbejde og ønsker forberedende undervisning i dansk og matematik
  • Du får ikke tilbudt – eller har udtømt dine muligheder for – forberedende grunduddannelse
  • Du deltager i undervisning under Kriminalforsorgen

Vejlederen på VUC kan hjælpe dig med at afklare, om FVU er det rigtige tilbud for dig.

Økonomi

Undervisning og prøver er gratis.

SVU

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU erstatter løn, så du kan deltage i undervisningen i arbejdstiden.

For at få SVU til FVU skal du være fyldt 20 år. Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.

Du skal mindst have arbejdet 26 uger på din nuværende arbejdsplads. Er du ansat, skal du have indgået en orlovsaftale med din arbejdsplads.

Du kan få SVU til FVU, uanset om den er tilrettelagt på heltid eller deltid. Dog skal du have mindst 3 timers undervisning om ugen.

SU

Er du 18-19 år, kan du søge SU til FVU sammen med almen voksenuddannelse. Du skal have mindst 23 ugentlige skemalagte timer. Har du et hjemmeboende barn under syv år, så skal du have mindst 17 skemalagte timer om ugen.

Ledige på dagpenge

Ledige kan få dagpenge under jobrettet uddannelse i op til 6 uger omregnet til heltid. Læs mere om reglerne for forsikret ledig.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
3. april 2020
1. oktober 2020
FVU-start Aftenundervisning 2650 Hvidovre
*
14. april 2020
31. december 2020
FVU-start Dagundervisning 4200 Slagelse
*
3. juni 2020
9. oktober 2020
FVU-Start Dagundervisning 4300 Holbæk
*
28. juli 2020
18. december 2020
FVU-Start Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
1. august 2020
30. december 2020
FVU-start Dagundervisning 4900 Nakskov
*
6. august 2020
18. december 2020
FVU-start Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
7. august 2020
18. december 2020
FVU-Start Dagundervisning 4300 Holbæk
*
7. august 2020
18. december 2020
FVU-Start Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
10. august 2020
1. oktober 2020
FVU-start Dagundervisning 1665 København V
*
10. august 2020
1. oktober 2020
FVU-start Dagundervisning 1665 København V
*
10. august 2020
30. september 2020
FVU-start Aftenundervisning 1665 København V
*
10. august 2020
30. september 2020
FVU-start Aftenundervisning 1665 København V
*
11. august 2020
22. juni 2021
FVU-start Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
11. august 2020
22. december 2020
FVU-start Dagundervisning 6270 Tønder
*
11. august 2020
22. december 2020
FVU-start Dagundervisning 6270 Tønder
*
11. august 2020
22. december 2020
FVU-start Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
12. august 2020
16. december 2020
FVU-start Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2020
16. december 2020
FVU-start Dagundervisning 4000 Roskilde
*
12. august 2020
16. december 2020
FVU-start Dagundervisning 2820 Gentofte
*
13. august 2020
17. december 2020
FVU-start Aftenundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2020
17. juni 2021
FVU-start Aftenundervisning 5620 Glamsbjerg
*
14. august 2020
18. juni 2021
FVU-start Dagundervisning 5500 Middelfart
*
17. august 2020
10. maj 2021
FVU-start Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2020
26. maj 2021
FVU-start Dagundervisning 8700 Horsens
*
21. august 2020
18. juni 2021
FVU-start Dagundervisning 7400 Herning
*
24. august 2020
4. december 2020
FVU-start Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
27. august 2020
4. juni 2021
FVU-start Aftenundervisning 5800 Nyborg
*
31. august 2020
9. oktober 2020
FVU-start Dagundervisning 4700 Næstved
*
31. august 2020
11. december 2020
FVU-start Dagundervisning 4700 Næstved
*
12. september 2020
28. november 2020
FVU-start Dagundervisning 1665 København V
*
19. oktober 2020
27. november 2020
FVU-start Dagundervisning 4700 Næstved
*
4. januar 2021
18. juni 2021
FVU-start Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
6. januar 2021
16. juni 2021
FVU-start Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
6. januar 2021
16. juni 2021
FVU-start Dagundervisning 4000 Roskilde
*
7. januar 2021
17. juni 2021
FVU-start Aftenundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
23. juni 2021
FVU-start Dagundervisning 6270 Tønder
*
7. januar 2021
23. juni 2021
FVU-start Dagundervisning 6270 Tønder
*
7. januar 2021
17. juni 2021
FVU-start Dagundervisning 2820 Gentofte