Fag / kursus

Spansk, niveau F (EUD - enkeltfag)

Faget giver dig bl.a. kendskab til spansk i både erhvervsmæssige og dagligdags situationer, og du får indblik i forskelle og ligheder mellem spansksprogede og egne kulturer.

Fakta

Navn:
Spansk, niveau F (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på spansk i et enkelt og sammenhængende sprog samt læse og forstå enkle tekster på spansk.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du kan:

  • bruge spansk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv i et enkelt sprog.
  • bruge enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier.
  • forstå talt spansk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.
  • læse og forstå enkle tekster på spansk.
  • tale i enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på spansk.
  • genkende og tale om forskelle og ligheder mellem spansksprogede og egne kulturer.
  • begynde at være sprogligt opmærksom i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag.
  • bruge it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Der arbejdes med mundtlig og skriftlig kommunikation inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner.

Du skal arbejde med et individuelt emne, som senere bliver brugt som udgangspunkt for eksamen.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i det individuelle arbejde.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.