Fag / kursus

Samfundsfag, niveau F (EUD - enkeltfag)

Faget indeholder emner som samfundets og virksomhedernes udvikling samt økonomiske og politiske kræfters betydning for udviklingen.

Fakta

Navn:
Samfundsfag, niveau F (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Du får bl.a. kendskab til samfundets opbygning, samfundsøkonomi, arbejdsmarkedet og de sociale systemer.

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet grundskolen.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du:

  • får viden om de sociale, økonomiske og politiske kræfters betydning for den aktuelle samfundsudvikling.
  • lærer om samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter.
  • får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning.
  • får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretslige system.
  • får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt, nationalt og internationalt.
  • kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes ikke med eksamen, men undervejs skal du udarbejde nogle opgaver af forskellig art.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 1 1/2 uge som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.