Fag / kursus

Salg og service, niveau F (EUD - enkeltfag)

I dette fag får du kendskab til emner som markedsføring, forbrugerforhold samt personligt salg og kundebetjening.

Fakta

Navn:
Salg og service, niveau F (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen og ønsker viden om at arbejde inden for salg, handel og markedsføring.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du:

  • får en viden om markedsføring, du kan bruge i erhvervsmæssige sammenhænge.
  • kan bruge relevante it-værktøjer og -hjælpemidler.
  • kan anvende markedsføringsmæssige metoder.
  • får kendskab til forbrugerforhold.
  • lærer om personligt salg og kundebetjening.
  • får grundlæggende kendskab til de bestemmelser i Købeloven, der handler om at beskytte forbrugeren i forbrugerkøb.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et skriftligt arbejde.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 1 uge som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.