Fag / kursus

Russisk, niveau F (EUD - enkeltfag)

I dette fag får du kendskab til sproget og kulturelle, samfundsmæssige samt erhvervsmæssige forhold i russisksprogede lande.

Fakta

Navn:
Russisk, niveau F (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Du lærer at forstå russisk i skrift og tale og udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Undervisningen tager udgangspunkt i tekster, der både omfatter fiktion og sagprosa. Du udvikler din forståelse af talt og skrevet russisk samt træner din mundtlige kommunikationsevne.

Russisk grammatik gennemgås med henblik på at støtte udviklingen af samtale- og læsefærdigheder. Som supplement til udviklingen af den mundtlige sprogfærdighed trænes tillige skriftlig udtryksfærdighed i et beskedent omfang.

Undervisningsmaterialet omfatter ud over trykte tekster bl.a. lydbånd og video. Samtale, rollespil og øvelser er også en væsentlig del af undervisningen.

Faget kan udbydes som enkeltfag på enkelte handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med handelsskolernes statskontrollerede enkeltfagsprøve. Prøven er mundtlig.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget omfatter typisk 75 lektioner.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.