Fag / kursus

Naturfag, niveau F (EUD - enkeltfag)

I dette fag lærer du at arbejde med naturfaglige problemstillinger og at bruge fysiske og kemiske metoder og begreber i arbejdet.

Fakta

Navn:
Naturfag, niveau F (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelser (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
Deltagerbetaling på 590-880 kr. pr. fag. Mulighed for VEU
Fagkode
23023F

Du lærer også at arbejde med eksperimenter og at dokumentere og formidle dine resultater. Endvidere lærer du om naturfagenes betydning for erhverv og samfund.

Faget henvender sig til personer med folkeskoleuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • Bruge fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold.
  • Foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde
  • Arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang
  • Arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier
  • Søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder
  • Dokumentere og formidle resultater af dit arbejde med naturfaglige emner
  • Anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold

Faget kan udbydes som enkeltfag på tekniske skoler m.fl.

Eksamen

Enkeltfaget afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.