Fag / kursus

Matematik, niveau F (EUD - enkeltfag)

I dette fag lærer du bl.a. at arbejde med geometri, funktioner og grafer samt statistik i en erhvervsfaglig sammenhæng.

Fakta

Navn:
Matematik, niveau F (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer med en folkeskoleuddannelse, men du behøver ikke at have særlige forkundskaber i matematik.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk.
  • genkende matematiske problemstillinger i erhvervsmæssige og almene sammenhænge og bruge matematiske fremstillingsformer af disse.
  • foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper.
  • dokumentere matematiske løsningsmetoder.
  • anvende relevante hjælpemidler.

Du træner dine matematiske kompetencer ved at arbejde med tal- og symbolbehandling, et erhvervsfagligt emne samt mindst ét af emnerne geometri, funktioner og statistik.

Undervisningen er praksisorienteret og omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens brug i praksis.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en prøve.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du deltager i kurserne som led i en GVU og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.