Kursus

Matematik, niveau E (EUD - enkeltfag)

I dette fag får du mulighed for at arbejde med geometri, statistik og funktioner i en erhvervsfaglig sammenhæng, hvor der lægges vægt på løsning af praktiske problemer.

Fakta

Navn:
Matematik, niveau E (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Matematik, svarende til niveau F
Økonomi:
DI visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har forkundskaber svarende til matematik, niveau F.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • arbejde med tal samt omforme og bruge enkle formel- og symboludtryk.
  • forstå og bruge grundlæggende matematiske begreber, tankegang og metoder samt forklare betydningen af forskellige matematiske problemstillinger, bl.a. i erhvervsfaglige sammenhæng.
  • foretage matematisering og løse matematiske problemer ved at behandle såvel enkle som sammenhængende erhvervsmæssige og almene opgavetyper.
  • forklare anvendte problemløsningsmetoder og gøre rede for den anvendte matematik.
  • bruge relevante hjælpemidler.

Du træner dine matematiske kompetencer ved at arbejde med et erhvervsfagligt emne og mindst to af emnerne funktioner, geometri og statistik.

Undervisningen er praksisorienteret og omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens brug i praksis.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i ét af de erhvervsfaglige emner.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have faglige forudsætninger svarende til matematik, niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.