Kursus

Matematik, niveau C (EUD - enkeltfag)

Dette fag giver dig færdigheder i at arbejde med bl.a. funktioner, geometri, trigonometri, rentes- og annuitetsregning samt statistik og sandsynlighedsregning i en erhvervsfaglig sammenhæng.

Fakta

Navn:
Matematik, niveau C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Matematik, svarende til niveau D
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har forkundskaber svarende til matematik, niveau D.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • arbejde med tal og ukendte symbol- og formeludtryk selvstændigt.
  • forstå og bruge matematiske begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændigt at formulere og løse praktiske problemstillinger samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af det samme matematiske stof.
  • arbejde med matematisk modellering, herunder opstille og afgrænse og løse praksisorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsmæssig, almen eller samfundsfaglig art samt vurdere resultatets gyldighed.
  • formulere, analysere og løse et matematisk problemkompleks selvstændigt.
  • gennemføre og forholde dig til dit eget og andres ræsonnement i forbindelse med, at du udfolder de øvrige matematiske kompetencer.
  • foretage skriftlig dokumentation og udtrykke sig mundtligt om forhold af matematisk karakter både i et præcist matematisk symbolsprog og i hverdagssproget.
  • bruge relevante hjælpemidler, herunder it.

Du træner dine matematiske kompetencer ved at arbejde med emnet tal og talbehandling samt mindst tre af områderne funktioner, geometri, trigonometri, rentes- og annuitetsregning og statistik og sandsynlighedsregning.

Undervisningen er praksisorienteret og omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens brug i praksis. Desuden er der en projektperiode, der skal resultere i en projektrapport.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der dels tager udgangspunkt i projektrapporten, dels består af besvarelse af et lodtrækningsspørgsmål.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have faglige kvalifikationer svarende til matematik, niveau D.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.