Fag / kursus

Kemi, niveau C (EUD - enkeltfag)

I dette fag får du indsigt i grundlæggende kemiske begreber, metoder og tankegange fra f.eks. erhverv eller dagligdagen, og du lærer bl.a. at vurdere problemstillinger af kemifaglig karakter.

Fakta

Navn:
Kemi, niveau C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD) mv.
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Kemi, svarende til niveau D
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har forkundskaber svarende til kemi, niveau D.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du kan:

  • bruge kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger og fænomener.
  • arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse.
  • forholde dig kritisk til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.
  • arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr.
  • vurdere og bruge relevante kemifaglige informationer.
  • udvælge og bruge relevante IT-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgnign- og behandling og databehandling.
  • kan dokumentere og formidle resultater af dit arbejde med kemifaglige emner.

Du får bl.a. viden om stoffers opbygning, kemiske reaktioner, mængdeberegninger og eksperimentelt arbejde.

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af klasseundervisning og ekseperimentelt arbejde samt arbejde med skriftlig dokumentation.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række tekniske skoler.

Eksamen

Undervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i de skriftlige arbejder, der har været en del af undervisningen.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have forkundskaber svarende til kemi, niveau D.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.