Fag / kursus

Iværksætteri og innovation (EUD - enkeltfag)

I faget iværksætteri og innovation lærer du om opstart af virksomhed. Faget kan udbydes på niveau F, E, D og C.

Fakta

Navn:
Iværksætteri og innovation niveau F, E, D og C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
1 uge pr. niveau
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Du får bl.a. viden om etablering og organisation samt om virksomhedens forskellige funktioner. Du lærer også om udvikling og innovation i virksomheder

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Faget handler om opstart, udvikling og innovation af virksomhed og er et grundfag på erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolerne kan vælge at udbyde faget som enkeltfag.

Faget kan udbydes på fire niveauer. F er det laveste niveau og C det højeste:

  • F er niveauet mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøven
  • E svarer til 10. klasse-prøven
  • D er niveauet mellem 10. klasse-prøven og gymnasialt C-niveau
  • C svarer til det gymnasiale C-niveau

På niveau F får du generelt kendskab til innovation og iværksætteri og lærer om det at være selvstændig. Du lærer fx om virksomhedens etablering og dens organisatoriske struktur. Du får også kendskab til innovationsredskaber og -processer.

På niveau E udbygges den viden, du har fået på niveauet før. Du får fx undervisning i organisationsstruktur, i virksomhedens funktioner og i erhvervsstruktur.

På niveau D udbygges den viden, du har fået på niveauet før. Derudover lærer du fx om virksomhedens salgsfunktion, produktionsfunktion og regnskabsfunktion samt om budgetter.

På niveau C får du kendskab til relevante forhold på arbejdsmarkedet og organisationsforhold i virksomheden. Du lærer også om arbejdspsykologi samt om service i forhold til kunder og samarbejdspartnere. Du får kendskab til tekniske og administrative arbejdsgange og lønsystemer og indsigt i fx omkostningslære, perioderegnskab og budget samt metode- og produktstyring.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig prøve efter niveau C. Efter de øvrige niveauer er der ingen prøve.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 1 uge på deltid pr. niveau.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Det koster 580 kr. pr. fag.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.