Fag / kursus

Informationsteknologi, niveau F (EUD - enkeltfag)

I dette fag lærer du den grundlæggende brug af relevante informationsteknologiske værktøjer, og du får bl.a. indsigt i, hvordan informationsteknologien bruges inden for enkelte brancher.

Fakta

Navn:
Informationsteknologi, niveau F (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer uden særlige forkundskaber inden for informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • betjene generelle funktioner i it-værktøjer til tekst- og talbehandling.
  • forstå begreber og metoder, der er nødvendige for at bruge computere til tekst- og talbehandling.
  • bruge elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau.
  • redegøre for branchens generelle krav til arbejdsmiljø omkring en computerplads.
  • forholde dig til brug af it generelt i samfundet, i branchen, til livslang kompetenceudvikling og til konsekvenserne af udviklingen inden for området.
  • dokumentere og formidle løsning af it-relaterede problemstillinger.

Undervisningen veksler mellem teori og praktik, men med hovedvægt på praktisk opgaveløsning ved computeren.

Du skal udarbejde dokumentation i form af rapporter undervejs i forløbet.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.