Fag / kursus

Informationsteknologi, niveau D (EUD - enkeltfag)

I dette fag lærer du bl.a. at betjene it-værktøjer og it-udstyr, bruge og designe et websted og arbejde med simuleringer på computeren.

Fakta

Navn:
Informationsteknologi, niveau D (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Informationsteknologi, svarende til niveau E
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer med forkundskaber svarende til informationsteknologi, niveau E, og det kan være specielt tilrettelagt i en erhvervsretning.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • demonstrere rationel betjening af it-værktøjer og it-udstyr.
  • overføre viden opnået i et program til et andet og selvstændigt sætte dig ind i brugen af nye programmer.
  • anvende computeren til at arbejde med simuleringer.
  • redegøre for grundlæggende principper i den generelle opbygning og anvendelse af virksomhedens netværk.
  • bruge og vurdere relevante tjenester på et informationsnetværk.
  • bruge og designe et websted.
  • redegøre for, hvilken betydning it har for virksomhedens arbejdsproces og produkt og vurdere konsekvenser for individ, virksomhed og samfund.
  • planlægge, dokumentere og formidle it-problemstillinger skriftligt og mundtligt.

Undervisningen veksler mellem teori og praktik, men med hovedvægt på praktisk opgaveløsning ved computeren.

Du skal udarbejde dokumentation i form af rapporter undervejs i forløbet.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i én af de udarbejdede rapporter.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have faglige forudsætninger svarende til informationsteknologi, niveau E.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.