Fag / kursus

Erhvervsøkonomi, niveau D (EUD - enkeltfag)

I faget erhvervsøkonomi, niveau D får du bl.a. viden om arbejdsdelingsprincipper, lønregistrering, opstilling af regnskaber og udarbejdelse af rapporter.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, niveau D (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Erhvervsøkonomi, svarende til niveau E
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer med afsluttet folkeskoleuddannelse, som har kundskaber svarende til erhvervsøkonomi, niveau E.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • bruge erhvervsøkonomiske metoder i erhvervsmæssige sammenhænge.
  • udarbejde budgetter og opstille priskalkulationer
  • lave beregninger af afskrivninger på anlægsaktiver
  • opstille et regnskab for handelsvirksomheder og servicevirksomheder med noter.
  • registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem.
  • lave analyser af miljøforhold ved brug af indekstal og miljøindikationer.
  • bruge relevante informationsteknologiske værktøjer.

Du lærer om metoder og modeller til løsning af udvalgte praktiske problemstillinger indenfor handels- og servicevirksomheder.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig prøve

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et fag som enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentlig over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have forkundskaber svarende til erhvervsøkonomi, niveau E.

Faget starter løbende, men oftest i januar og september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.