Kursus

Dansk, niveau D (EUD - enkeltfag)

I faget dansk, niveau D lærer du bl.a. at lave metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige tekster, og du får mulighed for at arbejde med mundtligt og skriftligt udtryk.

Fakta

Navn:
Dansk, niveau D (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Dansk, svarende til niveau E
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen og har danskkundskaber svarende til niveau E.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • udtrykke dig med variation, klarhed og præcision i skrift og tale i både erhvervsfaglige og almene sammenhænge.
  • bruge korrekt sprog, retstavning og tegnsætning og forholde dig til regler og normer for sprogbrug.
  • redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige og almene sammenhænge.
  • indsamle og bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form.
  • styre en skriveproces fra idé til produkt og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter.
  • foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper.
  • identificere og forholde dig til sprogets rolle og betydning i forskellige sammenhænge og situationer.
  • bruge din kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.
  • bruge it til relevant kommunikation og informationssøgning.

Undervisningen består bl.a. af læsning, tekstarbejde, samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Der bruges forskellige teksttyper og medier.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med 2 prøver: en skriftlig 4-timers prøve og en mundtlig prøve.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 ugers fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentlig over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen og have kundskaber i dansk på niveau E.

Faget starter løbende, men oftest i januar og august/september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse. Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.