Fag / kursus

Andre fremmedsprog, niveau E (EUD - enkeltfag)

Sproget i dette fag kan fx være kinesisk eller japansk og omfatter bl.a. erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge. Det inkluderer omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Fakta

Navn:
Andre fremmedsprog, niveau E
Type:
Erhvervsuddannelser (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Sprog på niveau F
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Du lærer at læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i de ovennævnte sammenhænge.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer bl.a. at:

  • bruge fremmedsproget i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.
  • tale og skrive et enkelt og rimeligt sammenhængende sprog.
  • forstå enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget.
  • skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog.
  • redegøre for og tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget.
  • genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur.

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Faget kan udbydes som enkeltfag på enkelte handelsskoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en prøve.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have forudsætninger i sproget svarende til niveau F.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.