Nærbilledeaf snedkerlærling med sofabord
Erhvervsuddannelse (EUD)

Snedker

En snedker arbejder typisk i træ og laver døre, vinduer, møbler og inventar. På skolen lærer du om mange træsorter, og du lærer også at arbejde med værktøj og maskiner.

Fakta

Navn:
Snedker
Varighed:
Fra 2 år 6 mdr. - 4 år 3 mdr.
Trin og specialer:
Bygningsmontør, træoperatør (døre og vinduer), træoperatør (møbler), bygningssnedker, møbelsnedker, orgelbygger.
Adgangskrav til grundforløb:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Skolepraktik:
Mulighed for skolepraktik
Eux:
Mulighed for eux
Økonomi:
SU og elevløn

En stor del af arbejdet går ud på at rådgive kunder. Du skal kunne forklare, tegne og bygge efter kundens ønsker. Det kræver kreativitet og kundepleje.

Som snedker arbejder du tit sammen med andre håndværkere på værksted eller byggeplads. Snedkere kan arbejde som ansatte i private virksomheder, eller de kan starte egen virksomhed.

Bemærk: Snedkeruddannelsen opdeles pr. 1. juli 2018 i to uddannelser, hhv. erhvervsuddannelsen til bygningssnedker og erhvervsuddannelsen til møbelsnedker og orgelbygger. Du kan søge optagelse på de nye uddannelser fra og med foråret 2018. Hvis du er i gang med snedkeruddannelsen, vil du kunne gennemføre den efter de nu gældende regler. Der kan også være mulighed for at overgå til de nye uddannelser. Forhør dig på din skole.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvordan man fremstiller produkter i træ. På skolen lærer du at vurdere og vælge de rigtige materialer, og du lærer at betjene og vedligeholde maskiner og værktøj.

Du kan afslutte uddannelsen med bestemte trin og specialer, som i uddannelseslængde passer til dine evner, interesser og praktikplads. Du kan blive bygningsmontør (trin 1), træoperatør inden for døre og vinduer (trin 1), træoperatør inden for møbler (trin 1) eller afslutte med specialerne bygningssnedker, møbelsnedker eller orgelbygger.

 • Bygningsmontør og træoperatør er korte uddannelser, hvor du koncentrerer dig om bestemte arbejdsområder af snedkeruddannelsen. Du lærer fx især at fremstille og montere enten døre, vinduer, siddemøbler eller trapper.
 • Bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger er længere uddannelser, hvor du lærer alle detaljer. Du arbejder med ide, tegning, planlægning, håndværksmæssig eller industriel produktion m.v. Orgelbyggeren har desuden kendskab til specielle teknikker og stemning af orgler.

Snedkeruddannelsen kræver, at du er kreativ og har håndværksmæssig og teknisk snilde.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin. Hvis du har afsluttet med trin1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gennem Eud+.

Fag

På skolen undervises du fx i::

 • Design og formgivning
 • Teknologi
 • Industriel og håndværksmæssig fremstilling af døre og vinduer
 • Plademøbel, lim og finerteknik

Du skal også have fag som matematik, informationsteknologi, produktudvikling, produktion og service og stil, form og farve.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod den ønskede uddannelse.

Grundforløbets 2. del kan tages på forskellige skoler rundt om i landet. Se kortet øverst til højre.

Bemærk: Skoler, der udbyder grundforløbets 2. del, udbyder ofte også uddannelsens hovedforløb, men ikke altid. Tjek skolens hjemmeside.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Se film om uddannelsen

DM i Skills er de årlige Danmarksmesterskaber for erhvervsuddannelser. Det er Skills Denmark, der arrangerer mesterskaberne, og de har produceret en række film, hvor tidligere deltagere fortæller om deres fag. Her fortæller Thomas, der er møbelsnedker, om sit fag. Du kan også møde Frederik, der er udlært bygningssnedker.

Se flere film fra Skills Denmark på YouTube.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har god fysik og er indstillet på manuelt arbejde
 • Har lyst til at arbejde med teknik, maskiner og værktøj
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Kan arbejde omhyggeligt og præcist
 • Kan arbejde i et arbejdssjak og samarbejde med andre faggrupper

Som bygningsmontør, træoperatør inden for døre og vinduer og bygningssnedker skal du kunne arbejde i højder. Du skal være indstillet på at arbejde både udendørs og indendørs på en byggeplads eller i en produktionshal.

Som møbelsnedker og træoperatør inden for møbler skal du være indstillet på at arbejde med it-styrede maskiner og værktøj. Som møbelsnedker skal du også være kreativ og have sans for design.

Som orgelbygger skal du kunne arbejde i højder. Du skal være klar til at arbejde alene og til at rejse meget i ind- og udland.

Adgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen skal du have gennemført fagene:

 • Matematik på F-niveau
 • Teknologi på F-niveau

Endvidere skal du i grundforløbet have taget følgende certifikater:

 • Arbejde med epoxy og isocyanater
 • Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner
 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Opstilling af rulle- og bukkestillads

For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddannelsesaftale eller aftale om skolepraktik.

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar senest 1. juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Du starter normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Se skolernes udbud af fagretninger i Fagretningsnøglen.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Du starter din uddannelse med grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, ansøger du gennem www.optagelse.dk. Som en del af optagelsen gennemfører erhvervsskolen en vurdering af dine kompetencer og fastlægger dit uddannelsesforløb på grundlag af vurderingen. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Bemærk - praktikvejen

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, der dækker både grundforløb og hovedforløb, kan du aftale at begynde din uddannelse direkte i praktik. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Bemærk - ny mesterlære

Du kan også vælge at tage uddannelsen som ny mesterlære og erstatte det meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring i en virksomhed. Læs mere i Ny mesterlære.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen.  Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på snedkeruddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter. Læs mere om Skolepraktik.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2015 indgået 283 uddannelsesaftaler på uddannelsen fordelt på følgende:

98 på bygningssnedker (speciale)

82 på møbelsnedker (speciale)

52 på træoperatør, døre og vinduer (trin)

46 på træoperatør, møbel (trin)

Eux

Du har mulighed for at tage uddannelsen som erhvervsfaglig studentereksamen (eux). Med eux kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen og opnår generel studiekompetence. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Adgangskrav til eux-hovedforløbet

For at kunne blive optaget på eux-hovedforløbet skal du have gennemført følgende fag på grundforløbet:

 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (gennemføres på grundforløbets 1. del)
 • Matematik C, fysik C og teknologi C (gennemføres på grundforløbets 2. del)

Starter du din uddannelse i grundforløbets 2. del, skal du selv sørge for at tage de fag, du mangler.

Fag på gymnasialt niveau

I løbet af hele din eux-uddannelse gennemfører du dermed følgende fag på gymnasialt niveau:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Matematik B
 • Fysik B
 • Kemi C
 • Teknologi B
 • Teknikfag B, byggeri og energi

Muligheden for eux findes på en række skoler. Se mere om Eux.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18. år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 3.057 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 7.335 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Du kan komme til at arbejde med mange forskellige ting, alt efter hvilket speciale du har valgt. De fleste kommer til at arbejde i mindre virksomheder med ti til tolv ansatte. Du kan også vælge at blive selvstændig.

Møbelsnedkere og træoperatører arbejder meget på værksted. Bygningssnedkere kommer også ud på byggepladser og i private hjem. Orgelbyggere arbejder mest med at stemme og vedligeholde kirkeorgler.

Læs mere under Mulige job.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figurerne nedenfor viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Specialet Bygningsmontør

Ingen data.

Specialerne Træoperatør, døre og vinduer samt møbler

Ingen data.

Specialet Bygningssnedker

Andre omfatter 53 brancher med færre end 10 nyuddannede, herunder Vikarbureauer, Boligselskaber samt Bygningsinstallation.

Specialet Møbelsnedker

Andre omfatter 45 brancher med færre end 10 nyuddannede, herunder Bygningsinstallation, Vikarbureauer samt Engroshandel med møbler.

Specialet Orgelbygger

Ingen data. Antallet af nyuddannede er under 10.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mere uddannelse

Når du er færdig med snedkeruddannelsen (trin 2), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

 • Bygningsnedker: niveau 4
 • Møbelsnedker: niveau 4
 • Orgelbygger: niveau 4
 • Træoperatør, døre og vinduer: niveau 3
 • Bygningsmontør: niveau 3
 • Træoperatør, møbel: niveau 3

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

alle erhvervsuddannelser
alle erhvervsuddannelser

Se en oversigt over alle erhvervsuddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.