Byggemontagetekniker med plader til vægelementer
Erhvervsuddannelse (EUD)

Byggemontagetekniker

En byggemontagetekniker arbejder med opsætning, montage og beklædning indvendigt af vægge og lofter med gips. Du monterer også indvendige døre og glaspartier. Du arbejder typisk med træ, metal og gips.

Fakta

Navn:
Byggemontagetekniker
Varighed:
1 år 11 mdr.
Trin og specialer:
Byggemontagetekniker
Adgangskrav til grundforløb:
Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik
Overgangskrav til hovedforløb:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til hovedforløbet
Skolepraktik:
Hele uddannelsen foregår på skole
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet er at kunne arbejde efter tekniske vejledninger.

Som uddannet kan du arbejde som ansat i firmaer med speciale i indretning af kontorer og bygninger m.m. Du kan også vælge at starte dit eget firma.

Uddannelsen nedlægges per 1. august 2020. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om materialer og design. Du lærer at anvende forskellige maskiner og værktøj i dine arbejdsopgaver og at løse opgaver efter tekniske vejledninger.

Hele uddannelsen foregår på skole.

Som byggemontagetekniker lærer du at opsætte lettere bygningselementer. Det kan være vægge af gipsplader, lette loftskonstruktioner og døre og glaspartier.

Du lærer også at opsætte skabs- og reolsystemer samt væg- og tagskeletter af træ eller metal. Desuden lærer du at opstille stilladser til brug i arbejdet.

Det er vigtigt at vælge de rette materialer til de forskellige opgaver. På skolen får du viden om valg af materialer, og du lærer om planlægning og samarbejde med andre faggrupper.

Som uddannet arbejder du med forskellige materialer i nærhed af strøm og vand, og du lærer derfor om sikkerhed og beskyttelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der udelukkende består af skoleforløb.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Bemærk: Byggemontagetekniker har ikke et selvstændigt grundforløb. Du får adgang til hovedforløbet, hvis du har gennemført grundforløbet på en af følgende uddannelser: træfagenes byggeuddannelse, boligmonteringsuddannelsen, bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger eller maskinsnedker.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Teknologi
 • Gipslofter og gipsvægge
 • Vådrum
 • Byggeri og samfund
 • Byggeri og energiforståelse
 • Kommunikation og samarbejde

Du skal også have fag som arbejdsmiljø og ergonomi.

Du afslutter med en eksamen og et uddannelsesbevis.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder 
 • Har fysik og helbred til hårdt fysisk arbejde
 • Har sans for arbejdsprocesser og effektivitet
 • Kan arbejde i et arbejdssjak og samarbejde med andre faggrupper
 • Er klar til også at løse rutineopgaver
 • Har fokus på kvalitet og detaljer
 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Er indstillet på at bruge it-værktøjer
 • Overholder tidsplaner
 • Er god til engelsk
 • Kender fagets regler og kan bruge dem i dit arbejde

Adgangskrav

Der er adgangskrav til erhvervsuddannelsens grundforløb. Der er også specifikke overgangsskrav, som du skal opfylde, inden du kan gå videre til hovedforløbet.

Adgangskrav til grundforløbet

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du opfylde følgende krav:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve
 • Du skal have fået mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være vurderet uddannelsesparat og have indsendt din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Læs mere i Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Overgangskrav til hovedforløbet

For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have gennemført fagene:

 • Matematik på F-niveau
 • Teknologi F-niveau
 • Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 2 som standpunktskarakter

Du skal desuden have taget certifikat i nedenstående, som du undervises i på grundforløbet:

 • Opstilling af rulle- og bukkestillads
 • Førstehjælp på mellem niveau
 • Elementær brandbekæmpelse

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter. Læs her, hvordan du kommer i gang, når du er under 25 år.

Du går i 9. eller 10. klasse

Hvis du vil i gang lige efter 9. eller 10. klasse, skal du søge ind på grundforløbets 1. del (GF1).

Ansøgning: Du skal ansøge senest 1. marts via Optagelse.dk. Grundforløbets 1. del starter typisk i august måned.


Du er gået ud af 9. eller 10. klasse

Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse og er under 25 år, kan du vælge mellem følgende muligheder:


De samme muligheder gælder for dig, der har taget forberedende grunduddannelse (FGU) i løbet af de 2 år.

Hvis du har taget gymnasial uddannelse i mere end 1 år, skal du altid søge ind på grundforløbets 2. del.

Ansøgning til GF1: Du skal ansøge senest 1. marts via Optagelse.dk. Grundforløbets 1. del starter typisk i august måned.

Ansøgning til GF2: Der kan være uddannelsesstart flere gange om året, typisk august og januar. Kontakt skolen eller tjek skolens hjemmeside for at få information om ansøgningsfrist. Du ansøger via  Optagelse.dk.


Du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 2 år siden

Er det mere end 2 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, gælder følgende:

 • Du skal søge ind på grundforløbets 2. del (GF2)
   
 • Du kan evt. også starte i grundforløb plus (GF+). Det er for dig, som har brug for afklaring eller skoleundervisning, før du beslutter dig for uddannelsen. Efter grundforløb plus går du videre på grundforløbets 2. del.


Ansøgning til GF2 eller GF+: Der kan være uddannelsesstart flere gange om året, typisk august og januar. Kontakt skolen eller tjek skolens hjemmeside for at få information om ansøgningsfrist. Du ansøger via  Optagelse.dk.


Du har en uddannelsesaftale

 • Hvis du har skaffet en praktikplads og lavet en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, skal du typisk starte i grundforløbets 2. del (GF2). Hvis din uddannelsesaftale dækker grundforløb plus (GF+), starter du med dette forløb.
   
 • Hvis din uddannelsesaftale dækker både grundforløb og hovedforløb, kan du aftale at begynde din uddannelse direkte i praktik. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.
   
 • Hvis du har en aftale om Ny mesterlære, kan du erstatte meste af skoleundervisningen på grundforløbet med praktisk oplæring på en arbejdsplads.
   

Skoletilmelding: Arbejdsgiveren sender din uddannelsesaftale eller Ny mesterlæreaftale til erhvervsskolen. Aftalen fungerer som skoletilmelding.


Du er fyldt 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du søge ind på erhvervsuddannelse for voksne, euv. Se afsnittet Erhvervsuddannelse for voksne.

Uddannelsessteder

Se Erhvervsuddannelseskortet

Kortet viser skoler, som udbyder uddannelsen - eller dele af uddannelsen. Vælg en skole på kortet, og se mulighederne.

Læs mere i Hvor foregår erhvervsuddannelsen?

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk kunne finde arbejde i byggefirmaer, der specialiserer sig i indretning af kontorer og nybyggeri. Det er typisk tømrer- og snedkervirksomheder. Du vil også have jobmuligheder i firmaer inden for køkken- og badeværelsesindretning.

Læs mere under Mulige job.

Mere uddannelse

Når du er færdig som byggemontagetekniker, kan du videreuddanne dig inden for et af specialerie på træfagenes byggeuddannelse: tømrer, gulvlægger eller tækkemand. Du får nedsat uddannelsestiden med et halvt år.

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Få mere at vide

Det faglige fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget, Byggeriets Uddannelser
www.bygud.dk

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsens veje

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

alle erhvervsuddannelser
alle erhvervsuddannelser

Se en oversigt over alle erhvervsuddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.