Smedelærling på værkstedet
Erhvervsuddannelse (EUD)

Smed

En smed arbejder med metal. På skolen lærer du om de forskellige typer af metal, og hvordan de kan formes.

Fakta

Navn:
Smed
Varighed:
2 år 6 mdr. - 5 år
Trin og specialer:
Smed-bearbejdning (trin 1), svejser, kleinsmed, smed rustfast, smed maritim og smed energiteknik
Adgangskrav:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Skolepraktik:
Mulighed for skolepraktik
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet går ud på at vælge det rette metal og den rette arbejdsteknik ved forskellige opgaver. Det kræver at du som smed følger med i de nyeste teknikker.

Som smed lærer du også at lime og svejse i plastic. En smed kan arbejde på forskellige slags værksteder eller starte egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Smedeuddannelsen giver en grundlæggende viden om forarbejdning af metal.

Du kan afslutte som bearbejdningssmed (trin 1), klejnsmed, rustfast smed, energitekniker, maritim smed eller svejser.

 • Som bearbejdningssmed udfører du enkle bearbejdningsopgaver som fx skæring, bukning og klipning, samt enkle svejseopgaver.
 • Som klejnsmed lærer du at lave ting i metalplader som brandtrapper, stiger, låse, porte og pengeskabe, men også mere kunstneriske genstande. Du kan også medvirke i fremstilling af vindmølletårne, broer, rørkonstruktioner og meget andet. Som klejnsmed arbejder du med computerstyrede systemer (CNC-udstyr).
 • Som rustfast smed lærer du at svejse, bukke og klippe, bore, skære og efterbehandle rustfri materialer. Du fremstiller typisk rustfri beholdere og rørsystemer.
 • Som energitekniker lærer du at arbejde med alle former for rør og anlæg, fx til drikkevand, central- og fjernvarme, men også til solfangere, jordvarmeanlæg og aircondition. Du lærer at lave rørsystemer og bukke rør, skære gevind og svejse sammen.
 • Som maritim smed arbejder du typisk i mindre værfter med konstruktion, reparation og vedligeholdelse af skibe. Du udfører traditionelle smedeopgaver som svejsning, bukning, klipning, boring og skæring.
 • Som svejser lærer du at lave specielle svejsninger, at tilskære og sammenføje alle former for metaldele. Svejsere har under uddannelsen fået et svejsecertifikat.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Maskinel og manuel bearbejdning
 • Måleteknik og materialeforståelse

Du skal også have fag som dansk, engelsk og matematik.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Eux

Du har mulighed for at tage eux i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse. Hvis du gennemfører din erhvervsuddannelse med eux, får du det, man kalder 'generel studiekompetence' og bliver ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen. Du kan altså videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. Se mere om Eux.

Muligheden for eux findes på en række skoler.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod denne.

Kortet til højre viser de skoler rundt om i landet, der udbyder uddannelsens hovedforløb.

Flere måder at begynde på

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Fra 9. eller 10. klasse

Hvis du går i gang direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen, begynder du normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Under 25 år

Er det mere end et år siden, du har forladt 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse i grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, kan du begynde på uddannelsen efter en konkret vurdering. Din uddannelse tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Se mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Med uddannelsesaftale

Har du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du vælge at begynde direkte i praktik. Er du under 25 år, skal du dog også gennemføre grundforløbets 2. del. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Adgangskrav til grundforløbet

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Adgangskrav til hovedforløbet

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Dansk på E-niveau
 • Matematik på E-niveau
 • Engelsk på E-niveau
 • Fysik på F-niveau

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
 • Førstehjælp på minimumniveau
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Har lyst til at arbejde med metal både på et værksted og ude hos kunder
 • Har god fysik
 • Er indstillet på ofte at arbejde i dårlige arbejdsstillinger, som kan belaste arme, ben og ryg
 • Er praktisk anlagt og har lyst til at bruge dine hænder 
 • Har rumlig forståelse og sans for formgivning
 • Kan læse og forstå instruktioner og arbejdstegninger
 • Er god til matematik

Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse afhænger af din alder og baggrund:

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet skolen inden for det sidste år. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar senest 1. juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du også gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder eller en erhvervsskole og få vurderet dine kompetencer. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen. Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på smedeuddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter. Læs mere om Skolepraktik.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2013 indgået 844 uddannelsesaftaler på uddannelsen, heraf 665 i specialet klejnsmed og 131 i specialet rustfri.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

For at starte på euv skal du kontakte den erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Faglært som voksen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 7.000 kr. og 10.000 kr. om måneden.

Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Er du i skolepraktik, er ydelsen ca. 2.800 kr. pr. måned, hvis du er under 18 år, og ca. 6.800 kr. pr. måned, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Der er gode muligheder for at finde arbejde inden for faget. Alt efter dit speciale vil du fx komme til at arbejde i smedeværksteder, større virksomheder, fjernvarme- og kraftværker eller på boreplatforme.

Læs mere under Mulige job.

Mere uddannelse

Hvis du har afsluttet med trin 1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gennem Eud+.

Du kan blandt andet videreuddanne dig til maskinmester, produktionsteknolog, energiteknolog,driftsteknolog offshore, installatør VVS og professionsbachelor i eksport og teknologi.

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Se dine muligheder i Videre som faglært.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

Smedeuddannelsen: niveau 4
Smed (bearbejdning): niveau 3

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 4

Rasmus Mikkelsen på 32 år er uddannet klejnsmed. Han arbejder som kranmontør i firmaet Ajos...

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.