Grunduddannelse for voksne (GVU)
Erhvervsuddannelse (EUD)

Grunduddannelse for voksne (GVU)

GVU, grunduddannelse for voksne, er for dig, der har relevant erhvervserfaring og ønsker at tage en erhvervsuddannelse på kortere tid.

Fakta

Navn:
GVU, grunduddannelse for voksne
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
Individuel, max 6 år
Adgangskrav:
Fyldt 25 år, 2 års relevant erhvervserfaring samt 9. klasse eller tilsvarende
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling. Mulighed for VEU

Det kan fx være uddannelsen til social- og sundhedshjælper eller pædagogisk assistent, men det kan også være en anden erhvervsuddannelse, der er relevant for dig. Med GVU kan du tage et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden at skulle have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Bemærk: GVU blev fra 1. august 2015 erstattet af en erhvervsuddannelse for voksne, euv. Det er ikke længere muligt at starte på en GVU, men et GVU-forløb, der er påbegyndt før denne dato, kan færdiggøres.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

GVU giver mulighed for at få et uddannelsesbevis som faglært, hvis du er:

 • ufaglært, men har praktisk erfaring
 • faglært, men har brug for at tage en anden erhvervsuddannelse, end den du har
 • faglært med en udenlandsk uddannelser, der ikke kan godkendes direkte i Danmark

Med GVU kan du tage en formel erhvervsuddannelse på kortere tid, fordi du kan få anerkendelse for den tid, du allerede har arbejdet på området.

GVU er individuelt tilrettelagt. Forløbet består af kurser og enkeltfag, men normalt ikke praktik. Du tager udgangspunkt i de erfaringer og kompetencer, du har i forvejen, og bygger oven på med de fag og kurser, du mangler, ind til du har en afsluttet erhvervsuddannelse.

Du kan tage erhvervsuddannelsen uden at skulle indgå en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed. Den relevante erhvervserfaring, du har i forvejen, erstatter praktikken.

Du når samme mål og faglige niveau og aflægger den samme afsluttende prøve som elever, der gennemfører den tilsvarende ungdomsuddannelse.

Sådan gør du

Kompetencevurdering

For at kunne gå i gang med en GVU skal du igennem en kompetencevurdering. Den foretages af en skole (en erhvervsskole eller et AMU-center), der er godkendt til at udbyde den erhvervsuddannelse, du søger.

Kontakt den nærmeste skole for at få en aftale.

Det er skolen, der tager stilling til, om du kan få foretaget en vurdering.

Vurderingen af dine færdigheder sker gennem en samtale, hvor du også skal fremlægge dine eksamensbeviser og arbejdsgivererklæringer.

Skolen sammenligner dine nuværende færdigheder med det niveau, du skal have som færdiguddannet, og vurderer hvad du mangler for at kunne færdiggøre den erhvervsuddannelse, du ønsker.

Hvis der er behov for det, kan du deltage i et kompetenceafklarende forløb på op til 10 dage.

Uddannelsesplan

Når kompetencevurderingen er gennemført, laver skolen en uddannelsesplan, også kaldet GVU-plan. Uddannelsesplanen beskriver, hvad du mangler for at kunne gå til den afsluttende eksamen eller svendeprøve.

Den beskriver også hvornår og i hvilken rækkefølge, du gennemfører de dele af uddannelsen, du mangler, og om du tager uddannelsen som ét samlet forløb eller i etaper afbrudt af perioder med arbejde.

Samtidig får du et kompetencebevis, der angiver hvilke dele af uddannelsen, du allerede behersker.

GVU kan tages på erhvervsskoler, dvs. handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler.

Eksamen

Hvert enkeltfag afsluttes med en prøve. Du gør uddannelsen færdig med afsluttende prøver.

Som GVU-elev gennemfører du samme afsluttende prøve (svendeprøve/fagprøve) som elever, der gennemfører den tilsvarende ungdomsuddannelse.

Værd at vide

Hvis du vil ansøge om en individuel kompetencevurdering, skal du kontakte en erhvervsskole. Skolen tager stilling til, om du kan få foretaget en vurdering.

Fagoversigt

Et GVU-forløb er individuelt tilrettelagt.

Det kan bestå af opsamling af fag fra merkantile erhvervsuddannelser, tekniske erhvervsuddannelser og SOSU-uddannelser, eller af praktisk-faglige forløb fra samme.

Hvilke fag og kurser, du skal have, afhænger dels af dine nuværende færdigheder, dels af hvilken uddannelse du ønsker at tage.

Erhvervsuddannelserne, som kan danne grundlag for et GVU-forløb, er inddelt i 12 hovedområder:

 • Bil, fly og andre transportmidler
 • Bygge og anlæg
 • Bygnings- og brugerservice
 • Dyr, planter og natur
 • Krop og stil
 • Mad til mennesker
 • Medieproduktion
 • Merkantil
 • Produktion og udvikling
 • Strøm, styring og it
 • Sundhed, omsorg og pædagogik
 • Transport og logistik

Dit GVU-forløb kan indholde følgende typer af fag og kurser:

 • enkeltfag fra den relevante erhvervsuddannelse
 • AMU-uddannelser
 • almen voksenuddannelse eller gymnasiale enkeltfag fx hf
 • eventuelt en kort praktikperiode eller et intensivt værkstedskursus på højst 4 uger

Varighed

En GVU skal gennemføres inden for 6 år men vil typisk gennemføres på kortere tid.

Fagene kan tages som et samlet forløb eller enkeltvis som enkeltfag.

Optagelse og adgang

For at din ansøgning om GVU kan komme i betragtning skal du:

 • Være over 25 år
 • Have mindst 2 års relevant erhvervserfaring
 • Have skolekundskaber, der svarer til 9. klasse

Du tilmelder dig ved at ansøge om en individuel kompetencevurdering (IKV) på en skole. Når du indsender din ansøgning, skal du medsende dokumentation for praksiserfaring, tidligere skolegang og uddannelse.

Det er skolerne, der tager stilling til, om din erhvervserfaring er tilstrækkelig og relevant til, at du kan få foretaget en kompetencevurdering.

Det er også skolerne som vurderer og giver godskrivning for kompetencer, som du har opnået både i forhold til skoledelen og til praktikdelen af den tilsvarende uddannelse.

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling på Grunduddannelse for voksne (GVU). Undervisningen udbydes under Lov om Åben Uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du opfylder betingelserne.

Er du ledig skal du kontakte Jobcentret eller din a-kasse.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU). Nr 1405 af 22. december 2000. (Bemærk: Bekendtgørelsen er historisk, da GVU er afskaffet pr. 1. august 2015. Herefter er det ikke muligt at påbegynde GVU, men en GVU påbegyndt før denne dato kan færdiggøres.)

Undervisningministeriet, Grunduddannelse for voksne (gvu)

Uddannelsens veje