Erhvervsuddannelsen som bager og konditor
Erhvervsuddannelse (EUD)

Bager og konditor

En bager og konditor bager brød og kager. På skolen lærer du at vurdere råvarer og at planlægge produktionen på arbejdspladsen.

Fakta

Navn:
Bager og konditor
Varighed:
Ca. 2 år og 1 mdr. - ca. 3 år og 7 mdr.
Varighed:
Brødbager m/u profil, bager, kagekonditor, kagekonditor m/u profil, konditor
Adgangskrav:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Økonomi:
SU og elevløn

En vigtig del af arbejdet går ud på at fremstille et produkt, der tiltrækker kunderne. Som bager/konditor lærer du også om beregning af indkøb og salg.

En bager/konditor kan arbejde på brød- og kagefabrikker eller i bagerier/bagerafdelinger eller konditorier. Der er også mulighed for at starte egen virksomhed.

Bemærk: Denne artikel beskriver uddannelsen efter 1. august 2015. Hvis du vil starte tidligere, skal du se her.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om bagning samt fremstilling af kager og desserter. Du lærer at blande de moderne metoder ved bagning med fagets gamle håndværkstraditioner. Du lærer også, hvordan man betjener kunder.

Du kan afslutte som brødbager (trin 1) eller brødbager med profil (trin 2) eller med speciale som bager (trin 3). Du kan også afslutte som kagekonditor (trin 1) eller kagekonditor med profil (trin 2) eller med speciale som konditor (trin 3).

 • Brødbager og brødbager med profil: Du lærer at fremstille de almindelige og traditionelle brødtyper. Du lærer også at assistere ved arbejdet med rullede deje.
 • Bager: Du lærer om råvarer, dejproduktion og brødfremstilling. Du får desuden undervisning i kageproduktion og rullede deje.
 • Kagekonditor og kagekonditor med profil: Du lærer at fremstille de almindelige og traditionelle kagetyper. Du lærer også at assistere ved arbejdet med rullede deje.
 • Konditor: Du lærer bl.a. om desserter, is og marcipan. Du lærer også at fremstille dekorationer og figurer i bagværk og konditori.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin.

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Brødproduktion
 • Dessertproduktion
 • Flødekager og lagkager
 • Rullede deje
 • Rørte kager
 • Piskede masser

Du skal også have fag som egenkontrol og arbejdspladsvurdering, varekendskab samt salg og service.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

Antal færdiguddannede

I 2012 fuldførte 172 uddannelsen. 61 procent af dem, der begyndte på uddannelsen i 2012, forventes at fuldføre. Se forklaring på tallet.

Eux

Du har mulighed for at tage eux i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse. Hvis du gennemfører din erhvervsuddannelse med eux, får du det, man kalder 'generel studiekompetence' og bliver ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen. Du kan altså videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. Se mere om Eux.

Muligheden for eux findes på en række skoler.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod denne.

Kortet til højre viser de skoler rundt om i landet, der udbyder uddannelsens hovedforløb.

Flere måder at begynde på

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Fra 9. eller 10. klasse

Hvis du går i gang direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen, begynder du normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger). Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb, du vil gennemføre. Læs mere i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse – 2015.

Under 25 år

Er det mere end et år siden, du har forladt 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse i grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i EUD 2015 – for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, kan du begynde på uddannelsen efter en konkret vurdering. Din uddannelse tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Læs mere i Nye erhvervsuddannelser for voksne.

Med uddannelsesaftale

Har du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du vælge at begynde direkte i praktik. Er du under 25 år, skal du dog også gennemføre grundforløbets 2. del.  Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Adgangskrav til grundforløbet

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Adgangskrav til hovedforløbet

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået faget:

 • Naturfag på E-niveau

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Almen fødevarehygiejne
 • Førstehjælp på mellemniveau
 • Elementær brandbekæmpelse

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Kan arbejde kreativt
 • Har sans for formgivning
 • Er serviceminded og god til at tale med kunder
 • Er indstillet på at arbejde tidligt om morgenen og i weekenden
 • Kan tåle at arbejde i rum med høj temperatur

Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse afhænger af din alder og baggrund:

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet skolen inden for det sidste år. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar senest 1. juni.

Læs mere i I gang med en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du også gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere.

Læs mere i I gang med en erhvervsuddannelse, hvis du er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder eller en erhvervsskole og få vurderet dine kompetencer. Læs mere i Nye erhvervsuddannelser for voksne.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen.  Læs mere i artiklen Sådan søger du praktikplads.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen til bager og konditor. Du kan også se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du garanti for at kunne gennemføre en anden erhvervsuddannelse med bedre praktikmuligheder. Læs mere i artiklen Skolepraktik og uddannelsesgaranti.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2013 indgået 384 uddannelsesaftaler, heraf 265 i specialet bager, 20 i trinnet brødbager med profil samt 74 i specialet konditor.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

For at starte på en euv skal du kontakte den erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen. Læs mere i artiklen Nye erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i artiklen Faglært som voksen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden.

Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Jobmuligheder

Da en bager ofte begynder sit arbejde om natten, skal du være indstillet på at skulle møde meget tidligt på jobbet.

Alle uddannelserne kan føre både til håndværksproduktion og industriel produktion. Vi kender bageren, der går inde i bageriet bag butikslokalet. Men mange bagere og konditorer arbejder på de store brød- og kagefabrikker.

En hel del inden for området vælger at starte selvstændig virksomhed.

I 2011 var 76 procent af 182 nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau. Se forklaring på tallene.

Se mere om fremtidsudsigter inden for Fra jord til bord.

Mere uddannelse

Hvis du har afsluttet med et trin, har du mulighed for senere at vende tilbage og tage næste trin eller hele uddannelsen. I begge tilfælde kan du bl.a. gøre det gennem EUD+.

Du kan bl.a. videreuddanne dig til procesteknolog og serviceøkonom eller inden for ernæring og sundhed.

Læs mere i VIderegående uddannelse efter eud.

Se dine muligheder i Videre som faglært.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Få mere at vide

Du kan få mere at vide på uddannelsesstedernes hjemmeside.

Få uddybende beskrivelser af uddannelsens fag i Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Nr. 1009 af 22. september 2014.

Læs mere om kravene ved overgang fra grundforløb til hovedforløb mv. i Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser. Nr. 1015 af 23. september 2014.

Du kan læse mere om erhvervsuddannelserne efter 2015 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Nr. 1010 af 22. september 2014.

Det Faglige Fællesudvalg for Bagere & Konditorer, DFFU
www.dffu.dk

Bager- og Konditormestre i Danmark
www.bkd.dk

Fødevareforbundet (NNF)
www.nnf.dk

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

 • Bager og konditor: niveau 4
 • Brødbager: niveau 3
 • Brødbager med profil: niveau 3
 • Kagekonditor: niveau 3
 • Kagekonditor med profil: niveau 3

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Lone Hansen er 44 år og ansat bagermester i Kvickly i Ringsted. Hun er ved at lægge sidste hånd...

Find det rigtige uddannelsessted.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Se dine uddannelsesmuligheder.

Elever EUD
Elever EUD

Du kan begynde på en erhvervsuddannelse på flere måder.