uddannelsen til administrationsøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Administrationsøkonom, enkeltfag

Der kan være mulighed for at følge enkeltfag fra uddannelsen til administrationsøkonom. Det kan være fag inden for administration, økonomi, jura, samfund og organisation.

Fakta

Navn:
Administrationsøkonom, enkeltfag
Varighed:
½ år på deltid pr. fag
ECTS:
5-10 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant EUD + specifikke adgangskrav
Økonomi:
Der opkræves deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Uddannelsen til administrationsøkonom giver kvalifikationer til at arbejde med administrative opgaver i private og offentlige virksomheder. Et enkeltfag kan du bruge til at opnå en specifik viden inden for uddannelsens områder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til administrationsøkonom retter sig mod opgaver i både det private og offentlige, og og beskæftiger sig blandt andet med projektstyring, kvalitetssikring, kommunikation og organisationskultur. Som færdiguddannet kan man varetage forskellige administrative funktioner på mellemlederniveau, både i offentlige og private virksomheder og organisationer. Emnerne på enkeltfagene ligger inden for områderne:

  • Samfund: Velfærdsmodeller, Samspil mellem nationalt og internationalt niveau, Samspil mellem private og offentlige aktører
  • Organisation: Struktur og kultur, Strategier, Ledelse og medarbejder, Arbejdsmiljø, Projektstyring
  • Administration: Samfundsvidenskabelig metode, Kommunikation, It-systemer, Udvikling og ledelse, Servicesystemer, Evaluering og kvalitetsstyring
  • Jura: Juridisk metode og forvaltningsret, Forvaltningsret, Offentlig/privat samarbejde
  • Økonomi: Beskrivende økonomi og makroøkonomi, Virksomhedsøkonomi
  • Valgfag, der fx kan være: Personalejura, Offentlig økonomi og budgetlægning, Innovation, Anvendt statistik

Undervisningen foregår enten som særligt tilrettelagte fag eller under tompladsordningen, hvor du følger undervisningen i dagtimerne med de fuldtidsstuderende.

Enkeltfag fra kan udbydes på erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen adminstrationsøkonom: Metropol, Erhvervsakademi Sjælland og Erhvervsakademi Dania.

Det er dog ikke sikkert, at der er en aktuel mulighed for at tage det fag, du ønsker, som enkeltfag. Se nederst på siden under Vis hold. Eller kontakt skolen for information om muligheden for at følge enkeltfag

Eksamen

Hvert enkeltfag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Værd at vide

Se en beskrivelse af uddannelsen til administrationsøkonom

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer typisk ½ år pr. fag

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfagene skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

  • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux - alle med engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
  • Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer
  • Anden relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C

Bemærk: De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisning under åben uddannelse.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...