erhvervsakademiuddannelser

Enkeltfag

En del af de fag, der indgår i en erhvervsakademiuddannelse bliver udbudt som enkeltfag.

Undervisningsperioden varer et halvt til et helt år pr. fag.

Der opkræves deltagerbetaling for hvert fag, man tilmelder sig.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...