uddannelsen til e-designer
Erhvervsakademiuddannelse

E-designer

E-designeruddannelsen har fokus på design, konceptudvikling og entreprenørskab.

Fakta

Navn:
E-designer AK
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for entreprenørskab og design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav + optagelsesprøve
Økonomi:
SU

På uddannelsen kombineres design med business, og der sættes særligt fokus på iværksætteri, entreprenørskab og innovation.

Du lærer om den kreative og innovative side af design, men også om hvordan man markedsfører og beskytter sine designs nationalt og globalt.

Som e-designer kan du arbejde med udvikling, salg og markedsføring af forskellige typer design. Du kan vælge en karriere som selvstændig eller måske som freelancer, der er tilknyttet forskellige it-projekter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om design, samtidig med at du får indsigt i entreprenørskab og lærer om produktion, markedsføring og organisation. Uddannelsen har særligt fokus på digitalt design af rum og interiør samt grafisk design.

Du undervises bl.a. i designproces, kommunikation, kultur og trend, markedsføring og organisation samt entreprenørskab og konceptudvikling.

Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne udvikle et produkt og planlægge, organisere og gennemføre design- og logistikprocesser virtuelt og globalt.

Endvidere lærer du om designtendenser, brugervenlige webløsninger og internetbaseret kommunikation. Du får også kendskab til forretningsgange ved etablering af egen virksomhed.

Det første studieår består af obligatoriske fag. Her får du forståelse for processer og værktøjsmetoder samt kendskab til entreprenørskab og processen fra idé til virkelighed.

På andet studieår vælger du mellem forskellige valgfag indenfor design, innovation og entreprenørskab. Du skal også i et kortere praktikforløb samt lave dit afsluttende eksamensprojekt.

Den obligatoriske del indeholder følgende fire fagområder:

  • Global entreprenørskab, hvor du lærer at arbejde i globale sammenhænge med trends, netværk, økonomi, markedsføring og branddesign
  • Den virtuelle virksomhed, der omhandler organisation, projektledelse- og styring samt kommunikation
  • Innovation, hvor du arbejder med planlægning og styring af innovationsforløb indenfor designprocesser og designlogistik
  • Design, der omhandler designproces og metodik, teknologi, materiale- og varekundskab samt værdibaseret analyse

Undervisningen er projektorienteret og fokuserer på virkelighedsnære opgaver gennem samarbejde med udvalgte virksomheder. Der lægges op til, at du siden hen kan arbejde som selvstændig.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen e-designer AK. Den engelske titel er AP Graduate in e-design.

Uddannelsen foregår i Kolding og København.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med matematik C og engelsk C
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med matematik C og engelsk C
  • En erhvervsuddannelse inden for boligmontering (med specialer), digital media, maskinsnedker, mediegrafiker (trin 2), skiltetekniker, snedker (med specialer) eller teknisk designer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og engelsk C

Du skal desuden bestå en optagelsesprøve.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

  • Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder august/september.

 

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)100 % kvote 2 
Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)100 % kvote 2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

E-designeren er uddannet til at kunne varetage en lang række centrale opgaver i en organisation eller en virksomhed, fx inden for livsstil- eller modeindustrien, i forbindelse med udvikling, produktion og distribution af design inden for rum og interiør eller grafisk kommunikation.

Der er også mulighed for at arbejde som selvstændig eller freelancer.

Du kan bl.a. videreuddanne dig med overbygningsuddannelserne professionsbachelor i design og business og professionsbachelor digital konceptudvikling.

Du har også mulighed for at efteruddanne dig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Nyuddannedes beskæftigelse

Langt over halvdelen af de omkring 250 nyuddannede inden for en 3-årig periode har primært fået beskæftigelse i restaurationsbranchen, inden for detailhandel med tekstil og beklædning samt andre designede produkter samt i reklamebranchen.

De øvrige nyuddannedes beskæftigelse fordeler sig i en lang række forskellige brancher.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information