Professionsbachelor Psykomotorisk terapeut - enkeltfag
Professionsbacheloruddannelse

Psykomotorik, enkeltfag

VIA udbyder enkeltfag fra uddannelsen til psykomotorisk terapeut. Undervisningen foregår ved VIA University College i Randers.

Fakta

Navn:
Psykomotorik, enkeltfag
Varighed:
2 - 5 uger
ECTS:
2 - 30
Adgangskrav:
Uddannelse som psykomotorisk terapeut eller lignende
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Enkeltfagene henvender sig til dig, der har en bachelor som psykomotorisk terapeut eller er uddannet under tidligere studieordninger som psykomotorisk terapeut/afspændingspædagog. De giver dig mulighed for at at fordybe dig i en faglig interesse, at få en opdateret faglig viden eller få yderligere kompetencer inden for et område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

VIA udbyder fag fra uddannelsens 5. og 7. semester som enkeltfag. Enkeltfagene vil foregå i dagtimerne under tompladsordningen, hvor du vil være sammen med de studerende på fuldtidsuddannelsen. Du kan tilmelde dig hele 5. semester, så du følger alle fag på semestret, eller vælge enkelte fag. Desuden er der mulighed for at tage et valgfag fra 7. semester. Fagene er:

  • Fødsel-efterfødsel, 5 ECTS
  • Smerterelaterede tilstande, 4 ECTS
  • Psykiatri, 6 ECTS
  • Sexologi, 2 ECTS
  • Handicap og neuropsykologi, 5 ECTS
  • Teori og metode, 3 ECTS
  • Hele 5. semester; alle ovennævnte fag, 30 ECTS
  • Valgfag fra studie til job, (7. semester), 10 ECTS

Læs mere om fagene på VIAs hjemmeside.

Varighed

Enkeltfag hører under åben uddannelse og er normalt tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Fagene fra 5. semester foregår hver over 1-5 uger, afhængig af timetal og omfang. Læser du alle fag på semestret, foregår det på fuld tid i semestrets længde.

Valgfaget fra 7. semester foregår over 5 uger.

 

Optagelse og adgang

Enkeltfagene inden for psykomotorik henvender sig især til personer, der har en bachelor som psykomotorisk terapeut eller er uddannet under tidligere studieordninger som psykomotorisk terapeut/afspændingspædagog.

Har du en anden baggrund, kan du kontakte uddannelsesstedet for at høre nærmere om dine muligheder.

Enkeltfagsstudiet er målrettet dig, der ønsker at fordybe dig i en faglig interesse, at få en opdateret faglig viden eller yderligere kompetencer inden for et område. 

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisning under åben uddannelse.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du opfylder betingelserne og uddannelsen foregår som heltidsundervisning

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.