enkeltfag på uddannelsen til folkeskolelærer
Professionsbacheloruddannelse

Lærer i folkeskolen, enkeltfag og tompladsordning

Professionshøjskolerne kan tilbyde fag fra læreruddannelsen, enten på hold med ordinære studerende eller på selvstændige hold kun for enkeltfagsstuderende.

Fakta

Navn:
Lærer i folkeskolen, enkeltfag og tompladser
ECTS:
30-40 pr. undervisningsfag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav for hvert undervisningsfag
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Alt efter interesse kan du vælge at specialisere dig i et eller flere undervisningsfag, fx kreative fag som musik eller hjemkundskab, eller du kan tage fag, der øger din viden om pædagogik, klasseledelse og tilrettelæggelse af undervisningsforløb.

Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at videreuddanne dig inden for undervisning, men blot ønsker at tage et enkelt fag/modul ad gangen.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Enkeltfag og tompladsordningen henvender sig til voksne, som ønsker at undervise inden for et bestemt fag.

Det kan fx være folkeskolelærere, som ønsker at supplere deres undervisningskompetence med et ekstra undervisningsfag.

Mål, indhold og eksamenskrav svarer til de almindelige vilkår for ordinære studerende. Se uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Enkeltfagene kan udbydes af professionshøjskoler rundt om i landet.

Eksamen

Der gælder samme eksamenskrav, som på den ordinære læreruddannelse.

Meritlærer

Du kan uddanne dig til lærer under lov om åben uddannelse, hvis du allerede har en anden uddannelse. Den kaldes Meritlærer. Der er særskilt ansøgningsfrist til meritlæreruddannelsen.

Fagoversigt

På enkeltfagsuddannelsen kan du vælge en række moduler fra læreruddannelsen: Lærerens grundfaglighed, undervisningsfag (de fag du senere skal undervise i) og frivillige moduler.

Lærerens grundfaglighed

Lærerens grundfaglighed omfatter to hovedemner: Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse.

I Pædagogik og lærerfaglighed beskæftiger du dig bl.a. med elevens læring og udvikling, almen undervisningskompetence, specialpædagogik og undervisning af tosprogede.

I Almen dannelse arbejdes med emnerne kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab.


Undervisningsfag
Undervisningsfagene varierer i omfang. Dansk og matematik er de største fag. Listen over undervisningsfag omfatter:

 • Dansk, 1.-6. klassetrin
 • Dansk, 4.-10. klassetrin
 • Matematik, 1.-6. klassetrin
 • Matematik, 4.-10. klassetrin
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Engelsk 1.-6. klassetrin
 • Engelsk 4.-10. klassetrin
 • Fransk
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt 1.-6. klasse
 • Idræt 4.-10. klasse
 • Kristendomskundskab/religion
 • Madkundskab
 • Musik
 • Natur/tekniknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk


Frivillige kurser

 • Det praktisk-musiske fagområde
 • Færdselslære
 • Skrivning og retorik
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Uddannelse og job

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer ½-2 år på deltid pr. fag.

Optagelse og adgang

Du skal normalt opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære læreruddannelse, dvs. en gymnasial eksamen.

Der er desuden specifikke adgangskrav til hvert undervisningsfag. Læs mere i artiklen Adgang til undervisningsfag på uddannelsen til lærer i folkeskolen.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Henvend dig på uddannelsesstedet for yderligere information om adgangskrav og optagelse.

Vinteroptag

Ansøgningsfrist kan afvige fra fristen til den ordinære uddannelse, som er i marts og juli måned. Undervisningen starter normalt i august.

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.