professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation
Professionsbacheloruddannelse

Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag

På uddannelsen lærer man at varetage opgaver inden for kommunikation, ledelse, undervisning og kulturformidling i frivillige organisationer samt inden for kristendomsformidling i kirker og på fri- og efterskoler.

Fakta

Navn:
Kristendom, kultur og kommunikation, enkeltfag
Varighed:
fra et halvt til et helt semester pr. hold
ECTS:
5-15 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen el. lign.
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Det er muligt at følge enkelte fag på uddannelsen. Det kan fx være fag som kultur, kommunikation, ledelse, kristendomskundskab, pædagogik og didaktik samt religions- og kulturmødets udfordringer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Enkeltfagene henvender sig til dig, der måske allerede arbejder med formidling, kultur og kommunikation i fx et sogn, en kirke, i kulturprojekter eller i en organisation. Du har mulighed for via fagene at få en viden og kompetencer inden for de felter, uddannelsen beskæftiger sig med. På VIA University College i Aarhus og på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg er der mulighed for under tompladsordningen at følge fagene:

Konfessionskundskab

Faget giver viden om centrale begivenheder i kristendommens historie, kristne grundbegreber og symboler og få en forståelse for sammenhængen mellem kirke, menighed og samfund, vilkår og muligheder i civilsamfundet. Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem gruppearbejde/studiedag, oplæg, samtale, individuelle opgaver med fremlæggelse besøg hos nogle kirke- og trossamfund i Aarhus.

Religionspsykologi/sjælesorg

Faget handler om  sjælesorgsteorier og –metoder, religionspsykologi, samtaleteknik, sjælesørgerens rolle og identitet, det religiøse sprog og andre centrale eksistentielle/åndelige temaer.

Kristendomsfordybelse

I faget har du mulighed for at gå i dybden med kristendommens vigtigste tekster, temaer og praksisformer med det formål at kunne analysere, diskutere og vurdere disse ud fra forskellige teoretiske tilgange, samt deres betydning for aktuelle teologiske og samfundsmæssige diskussioner.

Diakoni

Faget giver en bred indsigt i dansk kulturhistorie, herunder diakoni- og idéhistorie med henblik på at danne de studerendes viden, færdigheder og kompetencer som professionsudøver.

Kristendomskundskab

I faget kan du erhverve dig en grundlæggende viden om kristendommen i sin historiske og nutidige sammenhæng, få grundlæggende indsigt i forskellige bibelsyn og viden om centrale temaer i Gammel Testamente og Ny Testamente. Kurset kan deles op i to dele: Modul 1 Kirkehistorie, Modul 2: Bibelkundskab. Men det anbefales at tage begge dele, da de i uddannelsen udgør et sammenhængende forløb.

Religionspædagogik/didaktik

Modulet giver et grundigt kendskab til religionspædagogik og religionsdidaktik, du lærer at analysere religionspædagogiske og religionsdidaktiske problemstillinger og kan  anvende dem i en professionsrettet sammenhæng. Du får kompetencer i at formidle troslæren i en konkret formidlingsmæssig sammenhæng og i at håndtere religionsdidaktiske problemstillinger i en praksiskontekst.

Organisations- og ledelsesteori

Du får en elementær viden om almene organisationsteoretiske og ledelsesteoretiske temaer og problemstillinger, der er særligt relevante for professionsfeltet, og får viden om basale principper i projektledelse. Kurset vil inddrage eksempler fra uddannelsens forskellige professionsfelter, hvoraf det kirkelige professionsfelt er et af dem.

De aktuelle enkeltfag udbydes af VIA University College og af Diakonissestiftelsen

Eksamen

Hvert enkeltfag afsluttes med en eksamen eller en anden form for bedømmelse

 

 

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Hvert modul varer typisk et halvt til et helt semester og har et omfang af 5-15 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de samme adgangskrav som til den ordinære professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation:

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

  • Gymnasial eksamen: Ingen specifikke adgangskrav

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.