Professionsbacheloruddannelse

Grafisk fortælling, enkeltfag

VIA udbyder enkeltfag fra uddannelsen. VIA udbyder enkeltfag fra uddannelsen. Aktuelt udbydes et semesterkursus med modulerne tegning og Illustration: 'Professional Training Course Illustration'. Kurset foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
'Professional Training Course Illustration
Varighed:
to moduler á 9 uger, i alt 18 uger
ECTS:
30
Adgangskrav:
2 års studier på kreativ bacheloruddannelse eller lignende erfaring
Økonomi:
Der er Deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Kurset giver mulighed for at fordybe sig i tegning og illustration, evt. som tillæg til en allerede afsluttet uddannelse i et kreativt fag eller en anden uddannelse på bachelorniveau. Kurset kombinerer undervisning i tegning med andre aspekter af illustrationsfaget, som fx anvendelse af konkrete kunstneriske teknikker, anvendelse af relevant software og visuel kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Det første modul, 'Tegning', indeholder undervisning i tegning, både i form af observationstegning (figur, perspektiv, skitsering) og mere kommunikative aspekter af tegning i forbindelse med bog- og magasinillustration. Undervisning i brug af farver og komposition samt digitalt maleri indgår også i dette modul samt anvendelse af Adobe Photoshop og og diverse analoge male-og tegneteknikker.

Andet modul, 'Illustration', indeholder undervisning i design for animerede tv-serier, animeret illustration/motion graphics og tegneserier.

Du kan tilmelde dig hele forløbet eller vælge at tilmelde dig ét af de to moduler i henholdsvis tegning eller illustration, men VIA anbefaler, at man deltager i begge moduler. Undervisningen er tilrettelagt, så deltagerne får den bedst mulig forberedelse til at arbejde som professionelle illustratorer.

Se mere om indhold i fagbeskrivelsen på VIAs hjemmeside.

Varighed

Enkeltfag hører under åben uddannelse og er normalt tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Kurset er tilrettelagt på fuld tid over 1 semester, svarende til 30 ECTS. Begge moduler varer hver især 9 uger og giver 15 ECTS. Hele kurset varer 18 uger og giver 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal have studeret mindst to år på en bacheloruddannelse i et kreativt fag eller have solid professionel erfaring som udøver af et kreativt erhverv.

Hvis du har en anden akademisk baggrund, kan du optages på kurset, hvis du kan dokumentere et tilstrækkeligt kunstnerisk niveau. Du skal sende dokumentation for tilstrækkeligt kunstnerisk niveau i form af et portfolio, der indeholder eksempler på din produktion af tegninger og illustrationer.

Du skal have forudsætninger for at kunne følge undervisningen på engelsk.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisning under åben uddannelse. Prisen for det fulde semester er 27.200 kr. Prisen for et enkelt modul er 13.600 kr.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du opfylder betingelserne og uddannelsen foregår som heltidsundervisning

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.