Enkeltfag i Ernæring og sundhed
Professionsbacheloruddannelse

Ernæring og sundhed, enkeltfag og tompladsordning

Ernærings- og sundhedsuddannelserne kan tilbyde en bred uddannelse inden for ernæring, sundhed, kommunikation og formidling.

Fakta

Navn:
Ernæring og sundhed, enkeltfag og tompladsordning
Varighed:
½ år pr. fag
ECTS:
3-30 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + fagspecifikke adgangskrav
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Du kan følge mange forskellige fag, alt efter interesse og ønske om faglig profil, men du kan ikke gennemføre en hel uddannelse under tompladsordningen.

For at blive optaget på enkeltfag på ernærings- og sundhedsuddannelserne skal du have en gymnasial eksamen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbachelor i ernæring og sundhed er en videregående uddannelse, der er normeret til 3½ år.

Der er ingen begrænsning i antallet af de fag eller kurser, som du kan følge i løbet af et enkelt semester under tompladsordningen. Dog er det ikke muligt at gennemføre en hel uddannelse.

Udbuddet af enkeltfag under tompladsordningen kan være forskelligt på de enkelte uddannelsessteder.

Undervisningen kan foregå som en blanding af holdundervisning, gruppearbejde, opgaveløsning, praktiske øvelser og studiebesøg.

Enkeltfag udbydes under tompladsordningen, og som studerende under denne ordning deltager du på lige fod med studerende fra fuldtidsuddannelsen.

Eksamen

Hvert enkeltfag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer typisk et halvt år og har et omfang af 3-30 ECTS pr. fag

Optagelse og adgang

For at blive optaget på en tomplads skal du opfylde et af kravene:

  • Gymnasial eksamen samt engelsk C og enten kemi C eller bioteknologi A samt enten matematik C, biologi C eller samfundsfag C
  • Relevant erhvervsuddannelse samt engelsk C og enten kemi C eller bioteknologi A samt enten matematik C, biologi C eller samfundsfag C

Derudover kan der være særlige adgangskrav for det enkelte fag.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.