enkeltfag i animation
Professionsbacheloruddannelse

Animation, enkeltfag og tompladsordning

VIA udbyder enkeltfag fra uddannelsen. Aktuelt udbydes et semesterkursus med modulerne tegning og Illustration: 'Professional Training Course Illustration'. Kurset foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Professional Training Course Storyboard
Varighed:
12 uger
ECTS:
30
Adgangskrav:
2 års studier på kreativ bacheloruddannelse eller lignende erfaring.
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Kurset giver mulighed for at fordybe sig i tegning og illustration, evt. som tillæg til en allerede afsluttet uddannelse i et kreativt fag eller en anden uddannelse på bachelorniveau. Kurset kombinerer undervisning i tegning med andre aspekter af illustrationsfaget så som anvendelse af konkrete kunstneriske teknikker, anvendelse af relevant software og visuel kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Det første modul, 'Tegning', indeholder undervisning i tegning, både i form af observationstegning (figur, perspektiv, skitsering) og mere kommunikative aspekter af tegning i forbindelse med bog- og magasinillustration. Undervisning i brug af farver og komposition samt digitalt maleri indgår også i dette modul samt anvendelse af Adobe Photoshop og og diverse analoge male-og tegneteknikker.

Andet modul, 'Illustration', indeholder undervisning i design for animerede tv-serier, animeret illustration/motion graphics og tegneserier. Du kan tilmelde dig hele forløbet eller vælge at tilmelde dig ét af de to moduler i henholdsvis tegning eller illustration, men vi anbefaler at man deltager i begge moduler. Undervisningen er tilrettelagt, så deltagerne får den bedst mulig forberedelse til at arbejde som professionelle illustratorer.

 

Bemærk: Udbuddet af enkeltfag varierer fra semester til semester.

Undervisningen udbydes som fuldtidsundervisning og foregår som hovedregel mellem 9 – 15 på hverdage. Arrangementer uden for dette tidsrum kan forekomme. Kurset afholdes på engelsk.

Arbejdsformen veksler mellem underviseroplæg, gruppearbejde- og -øvelser og hjemmeopgaver.

Enkeltfagene udbydes af Via University College (The Animation Workshop) i Viborg.


Eksamen
Hvert enkeltfag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse.

Kurset er tilrettelagt på fuld tid over 1 semester, svarende til 30 ECTS. Begge moduler varer hver især 9 uger og giver 15 ECTS. Hele kurset varer 18 uger og giver 30 ECTS.

Optagelse og adgang

Ansøgere skal have studeret mindst to år på en bacheloruddannelse i et kreativt fag eller have solid professionel erfaring som udøver af et kreativt erhverv. Ansøgere med anden akademisk baggrund kan optages på kurset, hvis et tilstrækkeligt kunstnerisk niveau kan dokumenteres. Alle ansøgere skal sende dokumentation for tilstrækkeligt kunstnerisk niveau i form af et portfolio, der indeholder eksempler på egen produktion af tegninger og illustrationer.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisning under åben uddannelse. Prisen for det fulde semester er 24.150 kr. Mens prisen for et enkelt modul er 12.075 kr. (Bemærk, at der gælder andre priser for ansøgere uden statsborgerskab i et EU-land.)

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du opfylder betingelserne og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.