Energi og miljø (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Energi og miljø (TD)

Uddannelsen i energi og miljø handler om såvel interne som eksterne miljøforhold.

Fakta

Navn:
Energi og miljø (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 90.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får bl.a. undervisning i emner inden for teknik, organisation, kvalitetssikring, økonomi, vedligehold, lovgivning og ledelse i relation til energi og miljø.

Uddannelsen henvender sig til personer med en teknisk uddannelse som baggrund og en ansættelse i virksomheder inden for fx procesindustrien, energiproducerende virksomheder eller offshore industrien.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen har fokus på ledelse i tilgangen til undervisningsemnerne inden for miljø og energi i energitunge virksomheder.

Du lærer at anvende ledelses- og styringssystemer med inddragelse af medarbejderne, lige som du lærer at anvende din viden til håndtering af udviklingsorienterede situationer og iværksættelse af løsninger på energi- og miljømæssige problemstillinger i virksomheden.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningen

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde. En del af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret arbejde.

Uddannelsessted

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS:

  • Arbejdsmiljøledelse, hvor du får indsigt i Arbejdsmiljøloven og i sundhedsøkonomi og lærer om arbejdsmiljøstyring
  • Energi og miljøledelse, hvor du bl.a. får viden om grønne regnskaber og miljøgodkendelser samt forståelse for miljø- og energiledelsessystemer
  • Ledelse, kommunikation og teamrelationer, hvor du bl.a. træner brugen af konkrete ledelsesværktøjer

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 15 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

  • Bæredygtig energirenovering (10 ECTS)
  • Operation and Maintenance of Offshore Wind Farms (5 ECTS)
  • Teknik- og miljøjura (10 ECTS)
  • Vedligehold - terminologi og metoder (5 ECTS)

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx byggetekniker, produktionsteknolog eller installatør
  • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsen er især rettet mod ingeniører, maskinmestre og andre med en teknisk eller naturvidenskabelig bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, der beskæftiger sig med energi, miljø, sundhed og sikkerhed.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 90.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje