Diplomuddannelse i journalistik
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i journalistik

Med en diplomuddannelse har du flere muligheder for at specialisere dig inden for journalistik. Du kan arbejde med analytisk, digital og visuel journalistik, eller du kan specialisere dig inden for kommunikation.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i jounalistik
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 112.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

En række valgfag på diplomuddannelserne i journalistik giver dig yderligere muligheder for at sammensætte en uddannelse efter dit behov.

Uddannelserne i journalistik henvender sig fx til dig, der har en journalistisk grunduddannelse eller lignende, og som har arbejdet professionelt med journalistik eller kommunikation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelserne

Der findes fire diplomuddannelser i journalistik:

En diplomuddannelse i journalistik består af:

 • To til tre obligatoriske moduler, som varierer fra uddannelse til uddannelse, i alt 20 - 30 ECTS
 • Valgmoduler svarende til et omfang af 15 - 25 ECTS
 • Afgangsprojekt på 15 ECTS

I denne artikel finder du omtale og udbud af de valgmoduler, der kan udbydes på diplomuddannelserne i journalistik. Du finder flere oplysninger om de enkelte diplomuddannelser i artiklerne om analytisk journalistik, digital journalistik, kommunikation og visuel journalistik.

Undervisningsformen på uddannelserne blander underviseroplæg, diskussioner på holdet og i grupper samt praktiske opgaver og læsning af faglitteratur.

Uddannelserne kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Der findes også en diplomuddannelse i fagjournalistik for dig, der har en videregående uddannelse og vil have kompetencer til at formidle den faglige viden og ekspertise, du har med dig fra din tidligere uddannelse.

Ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan du også få vejledning om at sammensætte en fleksibel diplomuddannelse, der passer til din situation. Kontakt skolen for flere oplysninger.

Fagoversigt

Sammensætningen af både obligatoriske og valgfrie moduler afhænger at, hvilken diplomuddannelse i journalistik, du vælger.

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler har hvert et omfang af 10 ECTS.

Obligatoriske moduler på Analytisk journalistik er:

 • Perspektiv, viden og væsentlighed
 • Samfundsjournalistik - fra velfærd til livsstil
 • Formidling af forståelse og sammenhæng

Find udbuddet af de obligatoriske moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i analytisk journalistik.

Obligatoriske moduler på Digital journalistik er:

 • Professionel profil i sociale medier
 • I samspil med brugerne

Find hold på obligatoriske moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i digital journalistik.

Obligatoriske moduler på Kommunikation er:

 • Kommunikation 1 - sådan lægger du strategi og sætter dagsorden
 • Kommunikation 2 - brandingstrategi og kampagner
 • Kommunikation 3 - strategisk kommunikationsplanlægning

Find hold på obligatoriske moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i kommunikation.

Obligatoriske moduler på Visuel journalistik er:

 • Fortæl historien visuelt (10 ECTS)
 • Sådan læser vi på print, web og mobil (5 ECTS)

Find hold på obligatoriske moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i visuel journalistik.

Valgfrie moduler

På diplomuddannelse i journalistik finder du et bredt udvalg af valgfrie moduler, fx:

 • Adfærdskommunikation - få din målgruppe til at handle (5 ECTS)
 • AI for journalister (10 ECTS)
 • Corporate journalism (5 ECTS)
 • Creative media management (10 ECTS)
 • Det kritiske interview (5 ECTS)
 • Digital transformation for kommunikatører (10 ECTS)
 • Digitale fortællinger til mobile platforme (10 ECTS)
 • Fortæl historien (10 ECTS)
 • Fortæl historien visuelt (10 ECTS)
 • Gransk dit sprog (5 ECTS)
 • Innovation - fra brugerbehov til færdigt koncept (10 ECTS)
 • I samspil med brugerne (10 ECTS)
 • Journalistik på nettet (10 ECTS)
 • Journalistik for kommunikatører (10 ECTS)
 • Kommunikation 2.0 - sociale medier (5 ECTS)
 • Kommunikationsledelse (10 ECTS)
 • Krisekommunikation (5 ECTS)
 • Lav dine egne undersøgelser - og forstå andres (5 ECTS)
 • Ledelse af digitale medier (5 ECTS)
 • Levende billeder på web og digitale platforme (5 ECTS)
 • Magasin- og bladudvikling (5 ECTS)
 • Media connectivity – nå brugerne med smart indhold (5 ECTS)
 • Media entrepreneurship (5 ECTS)
 • Media flow - på alle platforme (10 ECTS)
 • Mobile medier i strategisk kommunikation (5 ECTS)
 • Mundtlig formidling (5 ECTS)
 • Mål resultatet af din kommunikation (10 ECTS)
 • Nye videoformater på web og mobile platforme (5 ECTS)
 • Podcast for professionelle (10 ECTS)
 • Portrættet - træng ind bag facaden (5 ECTS)
 • Procesledelse (5 ECTS)
 • Professionel medietræner (5 ECTS)
 • Professionel profil i sociale medier (10 ECTS)
 • Projektstyring fra A til Z (5 ECTS)
 • Retorik (5 ECTS)
 • Rådgiverens gennemslagskraft (5 ECTS)
 • Skab kvalitet i den interne kommunikation (5 ECTS)
 • Skab værdi med din kommunikation (5 ECTS)
 • Smart webstrategi (5 ECTS)
 • Spin og professionel politisk kommunikation (5 ECTS)
 • Strategisk kommunikation i praksis 1 (10 ECTS)
 • Strategisk kommunikation i praksis 2 (10 ECTS)
 • Strategisk rådgivning i praksis (5 ECTS)
 • Styrk din analyse med forskernes værktøjer (5 ECTS)
 • Styr kommentarsporet: Moderation på sociale medier (5 ECTS)
 • Styr sikkert på alle medier (5 ECTS)
 • Sæt dagsordenen med din sundhedskommunikation (10 ECTS)
 • Sådan læser vi på print, web og mobil (5 ECTS)
 • Videnskabsformidling (5 ECTS)
 • Video i virksomhedens kommunikation (10 ECTS)
 • Virtuel facilitering af møder og samarbejde (5 ECTS)
 • Værdien af omdømme (5 ECTS)

Du skal vælge valgfrie moduler svarende til 15 ECTS. Hold på de valgfrie moduler finder du i tilknytning til denne artikel. Modulerne Professionel profil i sociale medier og I samspil med brugerne er obligatoriske på diplomuddannelsen i digital journalistik. Du finder udbuddet på disse moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i digital journalistik.

Modulene Fortæl historien visuelt og Sådan læser vi på print, web og mobil er obligatoriske på diplomuddannelsen i visuel journalistik. Du finder udbuddet på disse moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i visuel journalistik.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst svarende til 10 ECTS. Hør om mulighederne på uddannelsesstedet. Tal i det hele taget med uddannelsesstedet om, hvilke valgmoduler der anbefales til hver enkelt retning. Det varierer fra uddannelse til uddannelse.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelserne i journalistik hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelser over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelserne skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 112.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
17. marts 2021
18. august 2021
Strategisk kommunikation i praksis 2400 København NV
*
6. april 2021
11. august 2021
Kommunikationsledelse 2400 København NV
*
7. april 2021
1. september 2021
Fortæl historien 2400 København NV
*
12. april 2021
2. juli 2021
Mål resultatet af din kommunikation 2400 København NV
*
15. april 2021
23. juni 2021
Videnskabsformidling 2400 København NV
*
21. april 2021
26. juni 2021
Professionel medietræner 2400 København NV
*
26. april 2021
2. juli 2021
Skab kvalitet i den interne kommunikation 2400 København NV
*
27. april 2021
18. august 2021
Procesledelse 2400 København NV
*
3. maj 2021
28. august 2021
Krisekommunikation 2400 København NV
*
25. maj 2021
14. august 2021
Spin og professionel politisk kommunikation 2400 København NV

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje