Diplomuddannelse i analytisk journalistik
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i analytisk journalistik

På diplomuddannelsen i analytisk journalistik beskæftiger du dig med at diskutere og perspektivere væsentlige tendenser og fænomener i samtiden.

Fakta

Navn:
Diplomuddannelse i analytisk journalistik
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 112.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kompetencer i at researche historier og formidle kompliceret stof enkelt og forståeligt. Som en væsentlig forudsætning for dit journalistiske arbejde bliver du klædt på til at arbejde med samfundsvidenskabelige og analytiske journalistiske metoder til dataindsamling og analyse.

Uddannelsen henvender sig til personer med en journalistisk grunduddannelse eller personer med en lignende uddannelse, som har arbejdet professionelt med journalistik eller kommunikation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver redskaber til at sætte sig ind i komplicerede samfundsmæssige sammenhænge og mestre evnen til at finde kilderne til relevant viden. Du lærer at argumentere for valg af kilder og cases og at arbejde reflekteret og kreativt med formidling af stof, der ellers er svært tilgængeligt.

Ikke mindst får du perspektiv på dit journalistiske arbejde, så du kan arbejde med ideudvikling af temaer og påtage dig ledende og koordinerende jobfunktioner i forbindelse med journalistiske projekter.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, 2-3 valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Undervisningen kan veksle mellem forelæsning, diskussion, øvelser, projektarbejde, gruppearbejde og e-læring.

Uddannelsen udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Perspektiv, viden og væsentlighed, hvor du får perspektiv på journalistikkens rolle og får redskaber til dataindsamling og kildekritik. Du lærer fx også om analyser i spillet mellem politikere, partier, interesseorganisationer og medier
 • Samfundsjournalistik - fra velfærd til livsstil, hvor du får metoder til at lave stærk og sammenhængende journalistik om danskernes hverdagsliv
 • Analytisk formidling - gør det svære nemt at forstå, som handler om de værktøjer, du kan tage i brug, for at modtageren bruger tid på, forstår og husker indholdet af dine journalistiske produkter

På analytisk journalistik vælger du blandt følgende valgfrie moduler:

 • Corporate journalism (5 ECTS)
 • Creative media management (10 ECTS)
 • Det kritiske interview (5 ECTS)
 • Digitale fortællinger til mobile platforme (10 ECTS)
 • Fortæl historien (10 ECTS)
 • Fortæl historien visuelt (10 ECTS)
 • Gransk dit sprog (5 ECTS)
 • Innovation - fra brugerbehov til færdigt koncept (10 ECTS)
 • I samspil med brugerne (10 ECTS)
 • Journalistik for kommunikatører (10 ECTS)
 • Kommunikation 2.0 - sociale medier (5 ECTS)
 • Lav dine egne undersøgelser - og forstå andres (5 ECTS)
 • Ledelse af digitale meduer (5 ECTS)
 • Levende billeder på web og digitale platforme (5 ECTS)
 • Magasin- og bladudvikling (5 ECTS)
 • Media entrepreneurship (5 ECTS)
 • Media flow - på alle platforme (10 ECTS)
 • Mobile medier i strategisk kommunikation (5 ECTS)
 • Mundtlig formidling (5 ECTS)
 • Mål resultatet af din kommunikation (10 ECTS)
 • Nye videoformater på web og mobile platforme (5 ECTS)
 • Portrættet - træng ind bag facaden (5 ECTS)
 • Professionel medietræner (5 ECTS)
 • Projektstyring fra A til Z (5 ECTS)
 • Retorik (5 ECTS)
 • Skab værdi med din kommunikation (5 ECTS)
 • Spin og professionel politisk kommunikation (5 ECTS)
 • Strategisk kommunikation i praksis 1 (10 ECTS)
 • Strategisk kommunikation i praksis 2 (10 ECTS)
 • Styrk din analyse med forskernes værktøjer (5 ECTS)
 • Styr sikkert på alle medier (5 ECTS)
 • Sådan læser vi på print, web og mobil (5 ECTS)
 • Videnskabsformidling (5 ECTS)
 • Video i virksomhedens kommunikation (10 ECTS)
 • Værdien af omdømme (5 ECTS)

I alt skal du have valgfrie moduler svarende til 15 ECTS. Du finder udbuddet af valgfrie moduler i tilknytning til den generelle artikel om Diplomuddannelse i journalistik. Modulet I samspil med brugerne er obligatorisk på diplomuddannelsen i digital journalistik. Du finder udbuddet på dette modul i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i digital journalistik.

Modulene Fortæl historien visuelt og Sådan læser vi på print, web og mobil er obligatoriske på diplomuddannelsen i visuel journalistik. Du finder udbuddet på disse moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i visuel journalistik.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst svarende til 10 ECTS. Hør om mulighederne på uddannelsesstedet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 112.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
18. maj 2021
23. september 2021
Analytisk formidling - gør det svære let at forstå 2400 København NV

Uddannelsens veje