Ældrearbejde
Diplomuddannelse

Ældrearbejde

På diplomuddannelsen i ældrearbejde beskæftiger du dig med ældre og deres hverdag. Uddannelsen har fokus på at bevare og styrke ældres livskvalitet og sundhed.

Fakta

Navn:
Ældrearbejde
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 55.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du bliver præsenteret for forskellige perspektiver på ældres liv samt nogle af de rammer og forudsætninger, ældre mennesker har i dag.

Uddannelsen henvender sig til både privat og offentligt ansatte som fx ergoterapeuter, ernærings- og husholdningsøkonomer, fysioterapeuter, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du bl.a. kendskab til nogle af de teorier og metoder, man kan bruge i arbejdet med ældre. Disse kan medvirke til en større forståelse for ældres tankesæt og situation.

Du lærer også om de rammer og forudsætninger, der er for ældres livskvalitet og sundhed.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studieøvelser, e-læring, casearbejde og projektarbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS:

 • Praksis - videnskabsteori og metode, som er et obligatorisk modul på alle diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område (se holdinformation under Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning)
 • Ældres hverdagsliv i et tværfagligt perspektiv
 • Rammer og forudsætninger for ældres livskvalitet og sundhed

Du skal desuden vælge valgfrie moduler for op til 15 ECTS.

Under uddannelsen udbydes følgende valgfrie moduler:

 • Det aktive ældreliv - sundt og meningsfuldt (5 ECTS)
 • Kvalitetsudvikling i ældrearbejdet - horisonter overskrides og viden implementeres (5 ECTS)
 • Social- og sundhedsarbejde med ældre indvandrere - en kulturel udfordring (5 ECTS)
 • Ældres fortællinger og livshistorier - overgange med mening (5 ECTS)
 • Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser (10 ECTS), som specielt retter sig mod vejledere med tilknytning til den kliniske undervisning (se holdinformation under Sundhedsfaglig diplomuddannelse uden uddannelsesretning).

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske eller pædagog
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen for en samlet uddannelse er ca. 55.000 kr. Den kan være forskellig fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje