Diplomuddannelse i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse, eller du kan fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler (herunder retningsspecifikke moduler) og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med eller uden uddannelsesretning.

Uddannelsens retninger er:

 • Ledelse af velfærdsteknologi
 • Skoleledelse

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller fjernundervisning.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og efterfølgende mundtlig prøve.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation, udvikling og samskabelse
 • Økonomisk ledelse
 • Asset management (TD i vedligehold)
 • Det personlige lederskab og forandring
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 • Afgangsprojekt

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med din egen ledelsesidentitet og dit faglige lederskab i forhold til organisationens behov og opgaveløsningen. Du lærer bl.a. at udvikle tillid og samarbejdsevne gennem dit personlige lederskab.  
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.


Nye obligatoriske moduler fra 2018: Fra 1. august 2018 blev de obligatoriske moduler på diplom i ledelse ændret fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført et eller flere af de obligatoriske moduler efter den gamle ordning, kan du kontakte uddannelsesstedet og høre om dine muligheder.  

Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen med en uddannelsesretning, skal du, ud over de obligatoriske moduler, have nogle retningsspecifikke moduler.

De retningsspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Ledelse af velfærdsteknologi

 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser (5 ECTS)
 • Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger (5 ECTS)

Derudover skal du have et valgmodul efter eget valg på 5 ECTS.

Skoleledelse

 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Inklusionsledelse
 • Institutionsledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse med data 
 • Ledelse og bæredygtighed
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og globalisering
 • Ledelse og jura
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Projektledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Viden- og innovationsledelse
 • Økonomisk ledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 10 ECTS. Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages via en realkompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Uddannelsen er meget bred og næsten alle brancher er derfor aftagere af personer med en diplomuddannelse i ledelse.

De nyuddannede er dog især beskæftiget i den offentlige sektor, fx inden for daginstitutionsområdet, offentlig administration, plejesektoren og hospitaler.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, fx inden for det samfundsvidenskabelige område. Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse. 

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. februar 2020
31. marts 2020
Ledelse og filosofi Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
26. februar 2020
1. april 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 1366 København K
*
27. februar 2020
8. juni 2020
Afgangsmodul DIL uden retning Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
27. februar 2020
16. april 2020
Ledelse af implementering, id7262 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. februar 2020
2. april 2020
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 1366 København K
*
2. marts 2020
8. april 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
2. marts 2020
6. maj 2020
Ledelse og coaching diplom Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. marts 2020
30. april 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. marts 2020
23. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling id7396 Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
6. marts 2020
29. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
9. marts 2020
19. juni 2020
Skoleledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
9. marts 2020
11. maj 2020
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. marts 2020
12. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. marts 2020
27. juni 2020
Afgangsprojekt - Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
11. marts 2020
20. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
12. marts 2020
20. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
13. marts 2020
7. maj 2020
Coaching i ledelse og HR Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. marts 2020
18. juni 2020
Det personlige lederskab hold 4 modul 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
17. marts 2020
5. maj 2020
Ledelse og forhandling i politisk styrede org. DSR Dagundervisning 1799 København V
*
18. marts 2020
11. juni 2020
Ledelse og coaching 9210 Aalborg SØ
*
19. marts 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. marts 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - Kulturled Internat 8410 Rønde
*
19. marts 2020
14. maj 2020
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
23. marts 2020
8. juni 2020
Forandringsledelse i et neuropædagogisk perspektiv Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. marts 2020
8. juni 2020
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
23. marts 2020
8. juni 2020
Teamledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. marts 2020
3. juni 2020
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. marts 2020
3. juni 2020
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. marts 2020
3. juni 2020
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. marts 2020
28. maj 2020
Projektledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Faglig ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Led af forandrings- og udviklingsproc i off org Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
16. juni 2020
Ledelse af digital transformation - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
30. marts 2020
30. juni 2020
Ledelse af forandrings- og udv.proc. i off. org. Dagundervisning 1799 København V
*
30. marts 2020
30. juni 2020
Ledelse af forandrings- og udv.proc. i off. org. Dagundervisning 1799 København V
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse i frivillige organisationer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse og styring i politisk styrede organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. marts 2020
19. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
31. marts 2020
29. maj 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2020
30. maj 2020
Faglig ledelse og evalueringskultur Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2020
25. juni 2020
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling HAS7255 Internat 4690 Haslev
*
1. april 2020
12. juni 2020
Strategisk ledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
1. april 2020
29. maj 2020
Viden og innovationsledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 2300 København S
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. april 2020
30. juni 2020
Økonomisk ledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
2. april 2020
31. maj 2020
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 2200 København N
*
2. april 2020
12. juni 2020
Læring og kompetenceudvikling F2020 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
3. april 2020
12. juni 2020
Ledelse af samskabelsesprocesser - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
3. april 2020
15. juni 2020
Ledelse og filosofi Dagundervisning 2200 København N
*
3. april 2020
1. juni 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
13. april 2020
12. juni 2020
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
14. april 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
14. april 2020
5. juni 2020
Forandringsledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
14. april 2020
12. juni 2020
Ledelse af digital transformation Dagundervisning 8700 Horsens
*
14. april 2020
18. juni 2020
Ledelse af samskabelsesprocesser - hold 2, id6985 Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
14. april 2020
17. juni 2020
Ledelse af samskabelsesprocessr - hold 1, id6984 Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
14. april 2020
23. juni 2020
Ledelse og kompetenceudvikling, id7269 Dagundervisning 4700 Næstved
*
14. april 2020
5. juni 2020
Teamledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
14. april 2020
23. juni 2020
Økonomisk ledelse, id7267 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. april 2020
12. juni 2020
Faglig ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
15. april 2020
12. juni 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. april 2020
12. juni 2020
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 8800 Viborg
*
16. april 2020
5. juni 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 7400 Herning
*
16. april 2020
12. juni 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
16. april 2020
19. juni 2020
Strategisk ledelse, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
16. april 2020
19. juni 2020
Strategisk ledelse, Vejle F20 7100 Vejle
*
17. april 2020
26. juni 2020
Ledelse af social kapital, id7271 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
17. april 2020
25. juni 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 4300 Holbæk
*
17. april 2020
25. juni 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 4300 Holbæk
*
20. april 2020
8. juni 2020
Faglig ledelse, organisering og udvik af læringsm. Dagundervisning 4600 Køge
*
20. april 2020
29. maj 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
20. april 2020
26. juni 2020
Ledelse af forandrings & udvikl. i off org id7275 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
20. april 2020
26. juni 2020
Ledelse af forandrings & udvikl. i off org id7275 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
20. april 2020
29. maj 2020
Ledelse af social kapital Dagundervisning 4600 Køge
*
20. april 2020
29. maj 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 4600 Køge
*
20. april 2020
22. juni 2020
Ledelse og coaching, Vejle F20 7100 Vejle
*
20. april 2020
29. maj 2020
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4600 Køge
*
20. april 2020
29. maj 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
21. april 2020
12. juni 2020
Forandringsledelse - Værdighed i ældreplejen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. april 2020
12. juni 2020
Forandringsledelse - Værdighed i ældreplejen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. april 2020
19. juni 2020
Ledelse og coaching, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
22. april 2020
24. juni 2020
Økonomisk ledelse forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
23. april 2020
10. juni 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 1366 København K
*
23. april 2020
2. juni 2020
Human resource management og ledelse Dagundervisning 1366 København K
*
23. april 2020
25. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
24. april 2020
30. juni 2020
OTS - DL18, m9 Ledelse og filosofi id 7268 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
27. april 2020
2. juni 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 1366 København K
*
28. april 2020
24. juni 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
28. april 2020
24. juni 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
28. april 2020
16. juni 2020
Projektledelse Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
30. april 2020
26. juni 2020
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. april 2020
18. maj 2020
Professionelt lederskab forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. maj 2020
23. juni 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. maj 2020
25. juni 2020
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. august 2020
11. december 2020
Afgangsprojekt Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. august 2020
18. december 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
10. august 2020
18. december 2020
Afgangsprojekt - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
10. august 2020
23. oktober 2020
Ledelse af samskabelsesprocesser id7279 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
10. august 2020
27. oktober 2020
Organisation, udvikling og samskabelse, id7310 Internat 4690 Haslev
*
11. august 2020
5. oktober 2020
Det personlige lederskab og forandring BD E20 Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
20. oktober 2020
Strategisk ledelse, id7277 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
11. august 2020
20. oktober 2020
Teamledelse, id 7278 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. august 2020
23. oktober 2020
Viden- og innovationsledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
12. august 2020
21. oktober 2020
Ledelse og coaching, id7276 Dagundervisning 4700 Næstved
*
12. august 2020
23. oktober 2020
Ledelse og styring i politisk styrede org. - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
14. august 2020
9. december 2020
OTS - DL18, Afgangsprojekt id 7270 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
15. august 2020
1. februar 2021
Afgangsprojekt, 6-kom efterår 2020 7100 Vejle
*
15. august 2020
1. februar 2021
Det personlige lederskab og forandring 6-kom E20 7100 Vejle
*
15. august 2020
31. december 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. 6-kom E20 7100 Vejle
*
15. august 2020
1. februar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse 6-kom E20 7100 Vejle
*
15. august 2020
31. december 2020
Pædagogisk ledelse Vejle 5 ECTS efterår 2020 7100 Vejle
*
17. august 2020
1. februar 2021
Afgangsprojekt, Vejle efterår 2020 7100 Vejle
*
17. august 2020
30. oktober 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
6. januar 2021
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling id7426 Dagundervisning 4700 Næstved
*
17. august 2020
6. januar 2021
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling id7427 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
17. august 2020
12. januar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse id7430 Dagundervisning 4700 Næstved
*
17. august 2020
5. januar 2021
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2020
9. oktober 2020
Teamledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
18. august 2020
12. januar 2021
Det personlige lederskab & forandring, id7307 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
18. august 2020
8. januar 2021
Det personlige lederskab & forandring, id7308 Dagundervisning 4700 Næstved
*
18. august 2020
11. december 2020
Det personlige lederskab og forandring - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
18. august 2020
7. januar 2021
Det personlige lederskab og forandring, id7306 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2020
8. januar 2021
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling, id7363 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
18. august 2020
8. januar 2021
Organisation, udvikling og samsakbelse Dagundervisning 4300 Holbæk
*
18. august 2020
7. januar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse id7428 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2020
15. december 2020
Organisation, udvikling og samskabelse V E20 7100 Vejle
*
18. august 2020
9. oktober 2020
Projektledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2020
30. september 2020
Afgangsprojekt, efterår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2020
9. oktober 2020
Kommunikation og organisation Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
19. august 2020
6. januar 2021
Ledelse af medarbejdere & faglig udvikling, id7362 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
2. december 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. Vejle E20 7100 Vejle
*
19. august 2020
11. december 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2020
2. oktober 2020
Ledelse i digital transformation 7400 Herning
*
20. august 2020
17. december 2020
Det personlige lederskab og forandring V E20 7100 Vejle
*
20. august 2020
5. januar 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H1 E2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. august 2020
11. december 2020
Organisation, udvikling og samskabelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
20. august 2020
26. november 2020
Strategisk ledelse - Selveje DK E20 Dagundervisning 7100 Vejle
*
20. august 2020
26. november 2020
Strategisk ledelse - Selveje DK E20 Dagundervisning 7100 Vejle
*
20. august 2020
9. oktober 2020
Strategisk ledelse digital Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2020
5. januar 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H2 E2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. august 2020
12. januar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse id7429 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
24. august 2020
23. oktober 2020
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
19. januar 2021
Det personlige lederskab og forandring H1 E2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
24. august 2020
18. december 2020
Faglig ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. august 2020
23. oktober 2020
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudv Dagundervisning 7500 Holstebro
*
24. august 2020
23. oktober 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
23. oktober 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
18. december 2020
Led af forandrings- og udviklingsprocesser off org Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. august 2020
23. oktober 2020
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. august 2020
23. oktober 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 8700 Horsens
*
24. august 2020
15. januar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse H1 E2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
24. august 2020
23. oktober 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
25. august 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt, Diplom i ledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. august 2020
18. december 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. august 2020
19. januar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse H2 E2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. august 2020
27. oktober 2020
Teamledelse, efterår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. august 2020
27. oktober 2020
Teamledelse, Vejle E20 7100 Vejle
*
26. august 2020
30. oktober 2020
Faglig ledelse, evakultur og kvalitetsevaluering Dagundervisning 5000 Odense C
*
26. august 2020
23. september 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 2900 Hellerup
*
26. august 2020
21. oktober 2020
Ledelse og filosofi, Vejle E20 7100 Vejle
*
26. august 2020
28. oktober 2020
Projektledelse Vejle 5 ECTS E20 7100 Vejle
*
26. august 2020
29. oktober 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. august 2020
29. oktober 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. august 2020
29. oktober 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. august 2020
22. oktober 2020
Forandringsledelse Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
27. august 2020
29. oktober 2020
Kommunikation og organisation, efterår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. august 2020
29. oktober 2020
Kommunikation og organisation, Vejle E20 7100 Vejle
*
27. august 2020
6. november 2020
Org. udvikling og samskabelse - Den nye leder Internat 8200 Aarhus N
*
27. august 2020
24. september 2020
Projektledelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
27. august 2020
24. september 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
28. august 2020
11. december 2020
Afgangsprojekt Dagundervisning 4600 Køge
*
28. august 2020
22. januar 2021
Det personlige lederskab og forandring H2 E2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
28. august 2020
23. oktober 2020
Forandringsledelse, efterår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
28. august 2020
23. oktober 2020
Forandringsledelse, Vejle E20 7100 Vejle
*
28. august 2020
14. september 2020
Projektledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. august 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
31. august 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt - Ledelse - Online Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2020
10. december 2020
Det personlige lederskab og forandring - Den nye l Internat 8200 Aarhus N
*
31. august 2020
16. oktober 2020
Human ressource management og lede - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
1. september 2020
19. januar 2021
Afgangsprojekt DIL Dagundervisning 1366 København K
*
1. september 2020
19. januar 2021
Afgangsprojekt DIL Aftenundervisning 1366 København K
*
1. september 2020
15. januar 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7500 Holstebro
*
1. september 2020
5. januar 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1366 København K
*
1. september 2020
15. januar 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
1. september 2020
8. december 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 1366 København K
*
1. september 2020
5. januar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 1366 København K
*
1. september 2020
9. december 2020
Organisation, udvikling og samskabelse modul 3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. september 2020
9. december 2020
Organisation, udvikling og samskabelse modul 3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. september 2020
9. december 2020
Organisation, udvikling og samskabelse modul 3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. september 2020
20. oktober 2020
Projektledelse Dagundervisning 1366 København K
*
2. september 2020
7. januar 2021
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 1366 København K
*
2. september 2020
15. januar 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. september 2020
5. januar 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Aftenundervisning 1366 København K
*
2. september 2020
21. oktober 2020
Ledelse og filosofi Dagundervisning 1366 København K
*
2. september 2020
15. januar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
2. september 2020
1. februar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Internat 7100 Vejle
*
3. september 2020
7. januar 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1366 København K
*
3. september 2020
11. december 2020
Ledelse af medarbejdere Hold 4 Modul 2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. september 2020
7. januar 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
3. september 2020
15. januar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. september 2020
15. januar 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. september 2020
15. januar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
4. september 2020
14. december 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. september 2020
14. december 2020
Organisation, udvikling og samskabelse BD E2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. september 2020
14. december 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. september 2020
7. januar 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 1366 København K
*
8. september 2020
13. november 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
9. september 2020
18. november 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2900 Hellerup
*
9. september 2020
5. januar 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 1366 København K
*
10. september 2020
9. december 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
28. september 2020
13. november 2020
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
30. september 2020
16. december 2020
Afgangsmodul DIL uden retning Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
2. oktober 2020
26. oktober 2020
Økonomisk ledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. oktober 2020
26. november 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
8. oktober 2020
17. december 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2900 Hellerup
*
8. oktober 2020
17. december 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2900 Hellerup
*
19. oktober 2020
11. december 2020
Kommunikation og organisation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
19. oktober 2020
5. januar 2021
Ledelse med data, efterår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. oktober 2020
5. januar 2021
Ledelse med data, Vejle efterår 2020 5000 Odense C
*
19. oktober 2020
11. december 2020
Strategisk ledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
20. oktober 2020
11. december 2020
Forandringsledelse - Værdighed i ældreplejen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. oktober 2020
11. december 2020
Forandringsledelse - Værdighed i ældreplejen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. oktober 2020
16. december 2020
Ledelse og coaching digital Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2020
16. december 2020
Ledelse af social kapital digital Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2020
16. december 2020
Forandringsledelse digital Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2020
16. december 2020
Økonomisk ledelse digital Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. oktober 2020
22. januar 2021
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
26. oktober 2020
15. januar 2021
Faglig ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. oktober 2020
15. januar 2021
Forandrinsledelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
26. oktober 2020
15. januar 2021
Ledelse af implementering Dagundervisning 8700 Horsens
*
26. oktober 2020
15. januar 2021
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 8700 Horsens
*
26. oktober 2020
11. december 2020
Ledelse i relationel kompleksitet - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
26. oktober 2020
15. januar 2021
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. oktober 2020
15. januar 2021
Teamledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. oktober 2020
15. januar 2021
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. oktober 2020
12. januar 2021
Ledelse i relationel kompleksitet id7282 Dagundervisning 4700 Næstved
*
28. oktober 2020
6. januar 2021
Ledelse og coaching, Vejle E20 7100 Vejle
*
28. oktober 2020
8. januar 2021
Ledelse og filosofi, id7281 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
29. oktober 2020
17. december 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. BD Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. oktober 2020
11. december 2020
Ledelse og filosofi - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
30. oktober 2020
6. januar 2021
projektledelse, id7283 Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. oktober 2020
11. december 2020
Økonomisk ledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
2. november 2020
18. december 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
2. november 2020
14. december 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 1366 København K
*
2. november 2020
18. januar 2021
Strategisk ledelse, efterår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
2. november 2020
15. januar 2021
Strategisk ledelse, Vejle E20 7100 Vejle
*
3. november 2020
13. januar 2021
Ledelse og filosofi efterår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. november 2020
20. december 2020
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. november 2020
20. december 2020
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. november 2020
20. december 2020
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. november 2020
16. december 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
4. november 2020
13. januar 2021
Ledelse og coaching, efterår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. november 2020
12. februar 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
5. november 2020
7. januar 2021
Skoleledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. november 2020
7. januar 2021
Skoleledelse, Vejle E20 7100 Vejle
*
6. november 2020
13. januar 2021
Kvalitetsudvikling og evaluering ef. 20 Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. november 2020
14. januar 2021
Human resource management og ledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
17. november 2020
3. marts 2021
Ledelse af medarbejderer og fagligudvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
14. januar 2021
22. april 2021
Strategisk ledelse - Selveje DK F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
14. januar 2021
22. april 2021
Strategisk ledelse - Selveje DK F21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. februar 2021
27. maj 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. august 2021
18. november 2021
Strategisk ledelse - Selveje DK E21 Dagundervisning 7100 Vejle

Uddannelsens veje