Diplom i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse, eller du kan fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Retninger

Uddannelsen giver mulighed for, at du specialiserer dig i:

 • Skoleledelse

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler
 • To til tre valgfrie moduler (herunder retningsspecifikke moduler)
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller fjernundervisning.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Titel

En fuld diplomuddannelse i ledelse giver titlen Diplom i ledelse.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Leadership.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og efterfølgende mundtlig prøve.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation, udvikling og samskabelse
 • Økonomisk ledelse
 • Asset management (TD i vedligehold)
 • Det personlige lederskab og forandring
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
 • Afgangsprojekt

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk.

Værd at vide

Fra 1. august 2018 blev de obligatoriske moduler på diplom i ledelse ændret fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført et eller flere af de obligatoriske moduler efter den gamle ordning, kan du kontakte uddannelsesstedet og høre om dine muligheder.  

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med din egen ledelsesidentitet og dit faglige lederskab i forhold til organisationens behov og opgaveløsningen. Du lærer bl.a. at udvikle tillid og samarbejdsevne gennem dit personlige lederskab.  
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.

Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen med en uddannelsesretning, skal du, ud over de obligatoriske moduler, have nogle retningsspecifikke moduler.

Retningsbestemte moduler - Skoleledelse

 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)

Valgfrie moduler

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse med data
 • Ledelse og arbejdsmiljø
 • Ledelse og bæredygtighed
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og facilitering
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og økonomistyring
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Organisationspsykologi og ledelse
 • Projektledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Tværgående ledelse
 • Viden- og innovationsledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge moduler fra en anden diplomuddannelse, dog højst 10 ECTS.

Tal med uddannelsesstedet, hvis du har brug for vejledning om valg af relevante valgmoduler.

Afgangsprojekt

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Sammensætning af moduler på retningen Skoleledelse

Vælger du uddannelsesretningen Skoleledelse, er sammensætningen af obligatoriske, retningsbestemte og valgfrie moduler fastlagt:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt skoleledelse (15 ECTS)

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages via en realkompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplom i ledelse kan du varetage ledelsesopgaver i virksomheder inden for næsten alle brancher.

Du kan også fungere som leder i den offentlige sektor, fx inden for skole- og daginstitutionsområdet, offentlig administration, plejesektor og hospitaler.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med relevante masteruddannelser, se fx masteruddannelser i ledelse inden for

Vær opmærksom på, at der kan være specifikke adgangskrav til den enkelte masteruddannelse. 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. august 2021
7. januar 2022
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. august 2021
7. januar 2022
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
30. august 2021
8. oktober 2021
Økonomisk ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
31. august 2021
15. december 2021
Det personlige lederskab hold 7 modul 1 Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2021
14. januar 2022
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8700 Horsens
*
31. august 2021
15. januar 2022
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
31. august 2021
10. december 2021
Forandrings- og procesledelse - Finanskompt. Kbh. Dagundervisning 2200 København N
*
31. august 2021
14. januar 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8800 Viborg
*
31. august 2021
29. oktober 2021
Ledelse af social kapital Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2021
14. januar 2022
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. august 2021
22. december 2021
Organisation, udvikling og samskabelse, id7563 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
31. august 2021
29. oktober 2021
Teamledelse, E2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. august 2021
29. oktober 2021
Teamledelse, Vejle E21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. september 2021
21. januar 2022
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2021
14. januar 2022
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2021
14. januar 2022
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8900 Randers C
*
1. september 2021
29. oktober 2021
Forandringsledelse, E2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. september 2021
29. oktober 2021
Ledelse af digital transformation Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
1. september 2021
23. november 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
1. september 2021
29. oktober 2021
Strategisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. september 2021
5. november 2021
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
2. september 2021
22. januar 2022
Afgangsprojekt - Ledelse - Deltid 8200 Aarhus N
*
2. september 2021
22. januar 2022
Afgangsprojekt - Ledelse - Virtuel Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
2. september 2021
29. oktober 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7400 Herning
*
2. september 2021
29. oktober 2021
Kommunikation og organisation, E2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
2. september 2021
29. oktober 2021
Kommunikation og organisation, Vejle E21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
2. september 2021
14. januar 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. september 2021
14. januar 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
2. september 2021
29. oktober 2021
Ledelse og coaching Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. september 2021
14. januar 2022
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7500 Holstebro
*
2. september 2021
1. oktober 2021
Projektledelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
2. september 2021
29. oktober 2021
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
3. september 2021
29. oktober 2021
Ledelse og filosofi E2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. september 2021
29. oktober 2021
Ledelse og filosofi, Vejle E21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
3. september 2021
14. januar 2022
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. september 2021
17. december 2021
Det personlige lederskab og forandring - Den nye l Internat 8200 Aarhus N
*
6. september 2021
22. oktober 2021
Human ressource management og lede - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
6. september 2021
17. december 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Internat 8200 Aarhus N
*
6. september 2021
17. december 2021
Proceslederforløbet Turbo - intensivt og eksklusiv Dagundervisning 2200 København N
*
6. september 2021
17. november 2021
Økonomisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
7. september 2021
18. november 2021
Ledelse og coaching 9210 Aalborg SØ
*
16. september 2021
24. november 2021
Human Resource Management Dagundervisning 8260 Viby J
*
16. september 2021
14. december 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. september 2021
8. december 2021
Ledelse i frivillige organisationer - Ingerfair Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. september 2021
2. december 2021
Strategisk ledelse 9210 Aalborg SØ
*
30. september 2021
9. december 2021
Afgangsmodul DIL uden retning Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
1. oktober 2021
31. december 2021
Strategisk ledelse, 6-kommuner E21 5230 Odense M
*
4. oktober 2021
22. januar 2022
Kvalitetsudvikling og evaluering - mandage Dagundervisning 2200 København N
*
4. oktober 2021
30. november 2021
Ledelse og økonomistyring (økonomisk ledelse) Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. oktober 2021
24. november 2021
Viden- og innovationsledels Dagundervisning 8260 Viby J
*
4. oktober 2021
30. november 2021
økonomisk ledelse valgfag diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. oktober 2021
17. december 2021
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2750 Ballerup
*
6. oktober 2021
16. december 2021
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. oktober 2021
15. december 2021
Projektledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
6. oktober 2021
26. november 2021
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. oktober 2021
17. december 2021
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2750 Ballerup
*
7. oktober 2021
19. november 2021
Ledelse og filosofi Dagundervisning 7400 Herning
*
12. oktober 2021
17. december 2021
Teamledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
14. oktober 2021
10. december 2021
Ledelse af samskabelsesprocesser - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
15. oktober 2021
17. december 2021
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
21. oktober 2021
16. december 2021
Ledelse og bæredygtighed - online Fjernundervisning 8260 Viby J
*
25. oktober 2021
17. december 2021
Faglig ledelse - mandage Dagundervisning 1799 København V
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Forandringsledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Kommunikation og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
17. december 2021
Kommunikation og organisation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Kvalitetsudvikling og evaluering Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Ledelse af fusioner og sammenlægninger i off org Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Ledelse af social kapital Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
7. december 2021
Ledelse af social kapital Dagundervisning 4600 Køge
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
7. januar 2022
Ledelse med data, E21 Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
7. december 2021
Ledelse og coaching Dagundervisning 4600 Køge
*
25. oktober 2021
17. december 2021
Ledelse og coaching - mandage Dagundervisning 2200 København N
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Ledelse og de retslige rammer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Ledelse og facilitering Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Ledelse og filosofi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
7. december 2021
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4600 Køge
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
7. december 2021
Strategisk ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
25. oktober 2021
17. december 2021
Strategisk ledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Teamledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
20. december 2021
Teamledelse, ID 7998, Roskilde Dagundervisning 4000 Roskilde
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Viden- og innovationsledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
25. oktober 2021
10. december 2021
Økonomisk ledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. oktober 2021
21. december 2021
Ledelse i relationel kompleksitet ID 7999 Slagelse Dagundervisning 4200 Slagelse
*
26. oktober 2021
17. december 2021
Projektledelse - tirsdage Dagundervisning 2200 København N
*
26. oktober 2021
10. december 2021
Tværgående ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. oktober 2021
17. december 2021
Ledelse af social kapital - onsdage Dagundervisning 1799 København V
*
27. oktober 2021
22. december 2021
Ledelse og coaching, Vejle E21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
27. oktober 2021
17. december 2021
Ledelse og filosofi - onsdage Dagundervisning 2200 København N
*
27. oktober 2021
10. december 2021
Organisationspsykologi og ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. oktober 2021
17. december 2021
Teamledelse - onsdage Dagundervisning 2200 København N
*
27. oktober 2021
17. december 2021
Teamledelse - onsdage Dagundervisning 1799 København V
*
28. oktober 2021
17. december 2021
Faglig ledelse, organisering og udvikling-torsdage Dagundervisning 1799 København V
*
28. oktober 2021
17. december 2021
Forandringsledelse - torsdage Dagundervisning 2200 København N
*
28. oktober 2021
8. december 2021
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4300 Holbæk
*
29. oktober 2021
14. januar 2022
Projektledelse, ID 8000, Holbæk Dagundervisning 4300 Holbæk
*
29. oktober 2021
17. december 2021
Skoleledelse - fredage Dagundervisning 1799 København V
*
1. november 2021
14. januar 2022
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. november 2021
14. januar 2022
Faglig ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
2. november 2021
21. december 2021
Kommunikation og organisation - Go Proces Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. november 2021
25. februar 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
2. november 2021
17. januar 2022
Strategisk ledelse, E2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
2. november 2021
17. januar 2022
Strategisk ledelse, Vejle E21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
3. november 2021
24. juni 2022
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. november 2021
14. januar 2022
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8800 Viborg
*
3. november 2021
7. januar 2022
Ledelse og coaching, E2021 Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. november 2021
14. januar 2022
Teamledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. november 2021
7. januar 2022
Kvalitetsudvikling og evaluering ef. 21 Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. november 2021
17. december 2021
Ledelse og filosofi - torsdage Dagundervisning 2200 København N
*
4. november 2021
14. januar 2022
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
5. november 2021
14. januar 2022
Ledelse af organisationens arbejdsmiljø Dagundervisning 8700 Horsens
*
5. november 2021
14. januar 2022
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. november 2021
7. januar 2022
Netværksledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. november 2021
7. januar 2022
Skoleledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. november 2021
7. januar 2022
Skoleledelse, Vejle E21 Dagundervisning 7100 Vejle
*
9. november 2021
21. december 2021
Ledelse og coaching Dagundervisning 7400 Herning
*
25. november 2021
12. maj 2022
Afgangsprojekt Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
1. december 2021
24. februar 2022
Ledelse og facilitering Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. december 2021
1. februar 2022
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. december 2021
27. januar 2022
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
25. januar 2022
25. juni 2022
Det personlige lederskab og forand. - Skoleledelse Dagundervisning 1799 København V
*
25. januar 2022
25. juni 2022
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2200 København N
*
25. januar 2022
25. juni 2022
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - man. Dagundervisning 2200 København N
*
2. marts 2022
20. maj 2022
Det personlige lederskab og forandring Diplom Esbj Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. marts 2022
20. maj 2022
Det personlige lederskab og forandring Diplom Sønd Dagundervisning 6700 Esbjerg

Uddannelsens veje