Foto af studerende
Andre uddannelser

Særskilte moduler på diplomniveau

Særskilte moduler er kurser eller uddannelsesforløb, der giver dig mulighed for at opdatere din viden og kompetencer på områder, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Fakta

Navn:
Særskilte moduler på diplomniveau
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Fra få dage til ½ år på deltid
ECTS:
5-10
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + erhvervserfaring. Der kan være særlige adgangskrav til det enkelte modul
Økonomi:
Der er deltagerbetaling

Modulerne kan udbydes på diplomniveau inden for forskellige fagområder. Undervisningen foregår på deltid.

De særskilte moduler på diplomniveau henvender sig til dig, der minimum har en erhvervsakademi- eller en akademiuddannelse, og som har brug for særlige kompetencer inden for dit arbejdsfelt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De særskilte moduler er selvstændige forløb eller kurser, der udbydes uden tilknytning til eksisterende uddannelser.

De kompetencer, du tilegner dig, imødekommer typisk bestemte jobfunktioner og aktuelle behov for efter- og videreuddannelse på arbejdsmarkedet.

Modulerne på diplomniveau kan udbydes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Digitalisering og Build 4.0 (10 ECTS)

Build 4.0 er betegnelsen for en række teknologier, der nu og i fremtiden bliver taget i anvendelse af bygge- og anlægsbranchen.

Modulet Digitalisering og Build 4.0 giver overblik over flere Build 4.0-teknologier. Målet er, at du bliver bekendt med centrale begreber og kan vælge og anvende relevant Build 4.0-teknologi.

Du får viden om teknologierne generelt, deres implementering, muligheder og udfordringer, og du bliver introduceret til, hvordan de anvendes i byggebranchen - aktuelt og i fremtiden.

Desuden tilegner du dig basale færdigheder, så du i praksis kan anvende en udvalgt Build 4.0-teknologi.

Modulet introducerer dig til:

 • Big Data
 • IoT (Internet of Things)
 • Modellering
 • 3D-print og laserskæring
 • Automatisering
 • Droner
 • VDC (Virtual Design and Construction)

Digitalisering og Build 4.0 henvender sig fx til bygningskonstruktører.

Modulet vægter 10 ECTS.

Det kan udbydes af

Programmering og Build 4.0 (5 ECTS)

Build 4.0 er betegnelsen for en række teknologier, der nu og i fremtiden bliver taget i anvendelse af bygge- og anlægsbranchen.

Modulet Programmering og Build 4.0 giver et bredt indblik i programmering i relation til de Build 4.0-teknologier, der anvendes i byggebranchen. Målet er, at du bliver bekendt med centrale begreber og kan vælge og anvende programmering i forbindelse med Build 4.0-teknologi.

Du får viden om programmering, der anvendes i forbindelse med Build 4.0-teknologier generelt, herunder typer af programmeringssprog, deres muligheder og udfordringer, og du bliver introduceret til, hvordan de sprogene anvendes i byggebranchen - aktuelt og i fremtiden.

Desuden tilegner du dig basale færdigheder, så du i praksis kan anvende et udvalgt programmeringssprog i forbindelse med en specifik Build 4.0-teknologi.

Modulet introducerer dig til

 • Dataforståelse
 • IoT (Internet of Things)
 • Generel programmering

Programmering og Build 4.0 henvender sig fx til bygningskonstruktører.

Modulet vægter 5 ECTS.

Det kan udbydes af

Varighed

Særskilte moduler hører under åben uddannelse og tilrettelægges som deltidsuddannelse.

Det enkelte modul har et omfang 5-10 ECTS og kan afvikles over få dage og op til et halvt år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du som hovedregel have en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse

Desuden 2 års relevant erhvervserfaring.

Der kan være særlige krav til dine forudsætninger på det enkelte modul. Det kan fx være, at du har en kandidatuddannelse, nogle bestemte faglige forudsætninger eller særlig erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du evt. optages på dispensation. Tal med uddannelsesstedet om dine muligheder for at blive optaget på det enkelte modul.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.