Lærerfaglighed og skoleudvikling, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Lærerfaglighed og skoleudvikling, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med forandringsprocesser i skolen. Du udbygger din faglighed, så du kan beskrive, dokumentere og evaluere resultaterne af udviklingsprojekter.

Fakta

Navn:
Lærerfaglighed og skoleudvikling, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 58 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får redskaber til at initiere, designe og lede både små og store udviklingsprojekter. Desuden får du forudsætninger for at anvende din viden i samarbejde med skoleledelse og kolleger.

Uddannelsen henvender sig især til læreruddannede.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for lærerfaglighed og skoleudvikling, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for lærerfaglighed og skoleudvikling.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Evaluering og evalueringskompetence, der giver redskaber til at gennemføre evalueringer i relation til læringsprocesser og kommunikere resultater af forløbet
  • Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser, der belyser procesledelse i praksis; emner er bl.a. kommunikative teorier, digitalisering, proceslederens roller og interventionstilgange samt evaluering som drivkraft
  • Udviklings- og forandringsprocesser i organisationen, der bl.a. giver redskaber til at facilitere og kvalitetssikre forandringsprocesser i en skolekontekst; emner er bl.a. læreprocesser i organisationsforandring samt innovation, kreativitet og entreprenørskab

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 58 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Evaluering og evalueringskompetence 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Evaluering og evalueringskompetence 0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser 0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
23. august 2021
21. januar 2022
Evaluering og evalueringskompetence 0321 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Evaluering og evalueringskompetence 0421 Dagundervisning 7100 Vejle
*
23. august 2021
21. januar 2022
Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser 0321 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser 0421 Dagundervisning 7100 Vejle
*
9. september 2021
21. januar 2022
Evaluering og evalueringskompetence Dagundervisning 6100 Haderslev
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Evaluering og evalueringskompetence 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Evaluering og evalueringskompetence 0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Procesledelse af lære- og udviklingsprocesser 0222 Dagundervisning 7100 Vejle

Uddannelsens veje