Kost, ernæring og sundhed, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Kost, ernæring og sundhed, PD

Uddannelsen giver dig didaktiske kompetencer inden for ernæringsområdet. Du får kendskab til sund kost og til, hvordan god og dårlig livsstil påvirker helbred og livskvalitet.

Fakta

Navn:
Kost, ernæring og sundhed, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 63.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

I undervisningen får du viden om livsstilssygdomme, som er betinget af, hvordan vi lever - fx om vi spiser sundt og dyrker motion. Du får også kendskab til sundhedspædagogiske teorier og den danske sundhedspolitik.

Uddannelsen henvender sig til personer, der arbejder med sundhedsfremme i relation til ernæring og kost i offentlige og private virksomheder. Fx lærere, pædagoger og ernærings- og husholdningsøkonomer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for kost, ernæring og sundhed, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for kost, ernæring og sundhed.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Sundhed, madvaner og livskvalitet med emner som mad og måltidsvaner i historisk, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv, sammenhæng mellem fødevarekvalitet, forbrug, levevilkår, sundhed og livskvalitet
  • Human ernæring med emner som energibehov og omsætning af næringsstoffer, kostråd og anbefalinger, undersøgelsesmetoder, kostberegninger og teorier om kostvaner
  • Sundhedsfremme og forebyggelse i relation til livsstilssygdomme med emner som årsager og perspektivering i forhold til psykologi og fysiologi, intervention og forandringsstrategier
  • Sundhedspolitikker, mad- og måltidspoltikker med emner som sundhedsplaner, -kampagner og oplysning, kosten som led i politiske strategier og udvikling af sundhedspolitikker
  • Sundhedspædagogik med emner som didaktik, formidling, deltagerinvolvering, handlekompetence og empowerment

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

  • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
  • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
  • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 63.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje