Frie skolers tradition og pædagogik, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Frie skolers tradition og pædagogik, PD

Uddannelsen giver dig et solidt kendskab til de ideer og det skolesyn, der ligger til grund for de frie skolers undervisningsmetoder.

Fakta

Navn:
Frie skolers tradition og pædagogik, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 63.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får undervisning i kerneområder for de frie skolers pædagogik som fx fortællekultur og skole-hjem-samarbejde, men du kan også beskæftige dig med emner som vejledning, kostskolepædagogik, ledelse og samarbejde.

Uddannelsen henvender sig især til ledere, lærere og pædagoger ved friskoler, efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler m.fl.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for frie skolers tradition og pædagogik, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for de frie skoler.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Du afslutter hvert modul med en bedømmelse. Afgangsprojektet afsluttes med en individuel bedømmelse med ekstern censor.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

  • Grundtvig og Kolds idéverden med emner som menneske- og skolesyn, hermeneutik, fænomenologi og livsoplysning; demokrati, dannelse og moderniteten som perspektiv berøres også
  • Fortællekultur - fortælling og det narrative omhandler bl.a. den frie skoles fortælletradition, indhold, genrer og didaktiske fortællinger; praktiske øvelser og fortælleværksted indgår også
  • Barnets møde med skolen, skole og hjem-samarbejde med emner som barnesynet i den moderne verden, undervisning og læring i børneskolen, erfaringer med skolestart, ansvarsfordeling mellem hjem og skole mv.
  • Vejledning i efterskolen, kostskolepædagogikkens muligheder, der sigter på såvel afklaring af egen vejlederprofil som viden om de unge, der er genstand for vejledningsprocessen
  • Ledelse og samarbejde i de frie skoler, som bl.a. omhandler ledelseskulturen i de frie skolers tradition; emner er også lovgivning, organisationskultur og pædagogisk

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Den samlede uddannelse vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 63.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. januar 2020
12. juni 2020
Fortællekultur, fortælling og det narrative 2220 5762 Vester Skerninge

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.