Drama, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Drama, PD

Du beskæftiger dig med sammenhængen mellem kunst, teater og pædagogik, og du lærer i praksis, hvordan drama kan bruges aktivt til at give børn, unge og voksne mulighed for at udtrykke erfaringer og oplevelser.

Fakta

Navn:
Drama, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 55.000 - 60.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du får undervisning i teatrets historie og kulturhistorie, skuespilteknikker og dramapædagogiske retninger, og du præsenteres for en række metoder til at arbejde med børn og teater.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, skolelærere, dramalærere, højskolelærere og andre faggrupper, som ønsker at arbejde med drama og teater i en pædagogisk og social sammenhæng.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for drama, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for drama.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af professionshøjskoler flere steder i landet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omgang af 10 ECTS, er:

  • Teater, dramaturgi og teaterproduktion med emner som teaterhistorie, dramatiske hovedværker, dramaturgist analyse, dramatisk grundtræning og skuespilteknikker, iscenesættelse, instruktion og teaterproduktion
  • Dramapædagogik med emner som drama- og teaterpædagogiske forløb, metodiske og dedaktiske problemstillinger, teaterpraksis og udvikling af dramapædagogisk praksis, æstetiske læreprocesser og læringsteorier
  • Drama/teater og børne-ungdomskultur med emner som historie, udvikling og analyse af dansk børne-ungdomsteater, teaterproduktion og praktisk teaterarbejde som scenografi, lyd, lys og medier i forbindelse med optagelser og projektion af film og billeder

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
  • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster ca. 9.500 kr. pr. modul.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. januar 2016
1. juni 2016
Afgangsprojekt 5762 Vester Skerninge
*
1. september 2016
31. januar 2017
Dramapædagogik Dagundervisning 2200 København N
*
1. september 2016
31. januar 2017
Teaterteori, dramaturgi og teaterproduktion 5762 Vester Skerninge
*
17. september 2016
31. januar 2017
Drama / teater og børne-ungdomskultur Weekendundervisning 1750 København V
*
17. september 2016
31. januar 2017
Teaterteori, dramaturgi og teaterproduktion Weekendundervisning 2200 København N
*
9. januar 2017
16. juni 2017
Dramapædagogik Internat 5762 Vester Skerninge
*
1. februar 2017
30. juni 2017
Drama / teater og børne-ungdomskultur Weekendundervisning 1799 København V
*
7. august 2017
31. januar 2018
Drama/teater og børne-ungdomskultur Internat 5762 Vester Skerninge

Uddannelsens veje

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser