Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration
Diplomuddannelse

Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen tager udgangspunkt i den offentlige forvaltnings mange opgaver. Du får en række redskaber til at vurdere disse opgaver.

Fakta

Navn:
Offentlig forvaltning og administration
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 53 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får kendskab til samfundsvidenskabelig teori og metode. Det kan du bruge i fag som jura, økonomi, organisationsudvikling, personalepolitik og mange flere, som bliver udbudt på den valgfri del.

Diplomuddannelsen henvender sig til medarbejdere, som er ansat inden for forskellige områder i den offentlige forvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration giver viden og færdigheder inden for administrative, organisatoriske, samarbejdsmæssige, kommunikative, juridiske og økonomiske fagområder.

Du får bl.a. undervisning i de teorier og metoder, som gør dig i stand til at analysere og løse forskellige problemstillinger i den offentlige forvaltning.

En samlet uddannelse består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Der udbydes følgende tre obligatoriske moduler:

 • Samfundsvidenskabelig analyse og metode (10 ECTS), herunder emner i videnskabsteori, konstruktion af modeller samt projektarbejdets metoder
 • Forvaltningsret (10 ECTS), herunder love og god forvaltningsskik
 • Styring i den offentlige sektor (5 ECTS), herunder bl.a. moderniseringsstrategier, omstilling, borger-brugerstyring samt profession og etik

Af valgmoduler kan der bl.a. vælges mellem følgende:

 • Digitaliseringsprojekter (5 ECTS)
 • HR i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Innovation (10 ECTS)
 • Juridisk metode (10 ECTS)
 • Kommunalret (5 ECTS)
 • Kommunalt regnskab (10 ECTS)
 • Medborgerskabelse (5 ECTS)
 • Offentlig budgetlægning og økonomistyring (5 ECTS)
 • Offentlig kommunikation (5 ECTS)
 • Offentlig økonomi og samfundets økonomi (10 ECTS)
 • Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling (10 ECTS)
 • Personalejura i den offentlige sektor (10 ECTS)
 • Personlighedspsykologi og mødet med borgeren (10 ECTS)
 • Praktikvejledning for administrationsbachelorer (10 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Servicedesign (5 ECTS)
 • Økonomisk analyse (10 ECTS)

Til en samlet uddannelse skal du ud over de obligatoriske moduler have valgmoduler for i alt 20 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og udbydes på deltid over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 53 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. januar 2017
31. marts 2017
Digitsliseringsprojekter Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Forvaltningsret Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Forvaltningsret Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
31. marts 2017
HRM/Personalepolitik i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Juridisk metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Kommunalt regnskab Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Kommunalt regnskab Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. januar 2017
31. marts 2017
Medborgerskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
31. marts 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Organisationspsykologi, udvikling og omstilling Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. januar 2017
21. juni 2017
Playmaker - Medborgerskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Projektledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. januar 2017
31. marts 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2017
16. juni 2017
Økonomisk analyse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. januar 2017
31. marts 2017
HRM/Personalepolitik i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
24. januar 2017
31. marts 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2017
31. marts 2017
Digitaliseringsprojekter Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2017
31. marts 2017
Medborgerskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. januar 2017
16. juni 2017
Organisationspsykologi, udvikling og omstilling Dagundervisning 8800 Viborg
*
25. januar 2017
16. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8800 Viborg
*
26. januar 2017
31. marts 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 8800 Viborg
*
26. januar 2017
16. juni 2017
Økonomisk analyse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. januar 2017
16. juni 2017
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
30. januar 2017
23. juni 2017
Afgangsprojektet Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. januar 2017
23. juni 2017
Afgangsprojektet Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Digitaliseringsprojekter Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Digitaliseringsprojekter Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Digitaliseringsprojekter Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Digitaliseringsprojekter Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Digitaliseringsprojekter Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Digitaliseringsprojekter Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret - Aften/weekendhold Aftenundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret - Aften/weekendhold Aftenundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret - onsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret - onsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret til ledere Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Forvaltningsret til ledere Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
HR i den offentlige sektor Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
HR i den offentlige sektor Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
HR i den offentlige sektor Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
HR i den offentlige sektor Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
HR i den offentlige sektor Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
HR i den offentlige sektor Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Innovation Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Innovation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Innovation Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Innovation Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Innovation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Innovation Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Juridisk metode Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Juridisk metode Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Juridisk metode Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Juridisk metode Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Juridisk metode Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Juridisk metode Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalret Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalret Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalret Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalret Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalret Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalt regnskab Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalt regnskab Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalt regnskab Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalt regnskab Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalt regnskab Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Kommunalt regnskab Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Medborgerskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Medborgerskabelse Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig økonomi og samfundets økonomi Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig økonomi og samfundets økonomi Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig økonomi og samfundets økonomi Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig økonomi og samfundets økonomi Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig økonomi og samfundets økonomi Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Offentlig økonomi og samfundets økonomi Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Organisationspsykologi, -udvikling og -omstilling Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Personlighedspsykologi og mødet med borgeren Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Projektledelse Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Projektledelse Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Projektledelse Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Projektledelse Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - onsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - onsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
27. marts 2017
Servicedesign Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 7000 Fredericia
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 9000 Aalborg
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor - mandag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor - onsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor - onsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Styring i den offentlige sektor - tirsdag Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Økonomisk analyse Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Økonomisk analyse Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Økonomisk analyse Dagundervisning 6900 Skjern
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Økonomisk analyse Dagundervisning 2200 København N
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Økonomisk analyse Dagundervisning 8260 Viby J
*
30. januar 2017
30. juni 2017
Økonomisk analyse Dagundervisning 6900 Skjern
*
31. januar 2017
13. juni 2017
Personalejura, DOFA, Odense, F17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
31. januar 2017
13. juni 2017
Personalejura, DOFA, Vejle, F17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
1. februar 2017
15. september 2017
Afgangsprojekt - DOFA Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. februar 2017
15. september 2017
Afgangsprojekt - DOFA Dagundervisning 8260 Viby J
*
1. februar 2017
7. april 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
2. februar 2017
30. marts 2017
Servicedesign Dagundervisning 7000 Fredericia
*
6. februar 2017
23. juni 2017
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
6. februar 2017
3. april 2017
Servicedesign Dagundervisning 7000 Fredericia
*
7. februar 2017
15. september 2017
Afgangsprojekt - DOFA Dagundervisning 2200 København N
*
7. februar 2017
15. september 2017
Afgangsprojekt - DOFA Dagundervisning 2200 København N
*
8. februar 2017
15. juni 2017
Medborgerskabelse Dagundervisning 6950 Ringkøbing
*
9. februar 2017
6. april 2017
Servicedesign Dagundervisning 2200 København N
*
9. marts 2017
18. maj 2017
Offentlig kommunikation, Odense, F17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
9. marts 2017
18. maj 2017
Offentlig kommunikation, Vejle, F17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. marts 2017
22. juni 2017
Styring i offentlig sektor Odense forår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
30. marts 2017
22. juni 2017
Styring i offentlig sektor Vejle forår 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
10. april 2017
22. september 2017
Juridisk metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
10. april 2017
16. juni 2017
Medborgerskabelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
10. april 2017
16. juni 2017
Medborgerskabelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
10. april 2017
16. juni 2017
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 8800 Viborg
*
10. april 2017
16. juni 2017
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 8800 Viborg
*
10. april 2017
16. juni 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
10. april 2017
16. juni 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
10. april 2017
16. juni 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
10. april 2017
16. juni 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
15. august 2017
10. oktober 2017
Styring i den offentlige sektor, Vejle E 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
15. august 2017
10. oktober 2017
Styring i offentlig sektor Odense efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
17. august 2017
7. december 2017
Projektledelse, Odense efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
17. august 2017
7. december 2017
Projektledelse, Vejle efterår 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
18. august 2017
8. december 2017
Juridisk metode Odense efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
18. august 2017
8. december 2017
Juridisk metode Vejle efterår 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
21. august 2017
11. december 2017
Kommunalt regnskab Vejle efterår 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
21. august 2017
11. december 2017
Kommunalt regnskab, Odense efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
21. august 2017
26. oktober 2017
Medborgerskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. august 2017
24. oktober 2017
HR i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. august 2017
12. december 2017
Personalejura i off. sektor Vejle, E17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
22. august 2017
12. december 2017
Personalejura i off. sektor, Odense E17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
22. august 2017
24. oktober 2017
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. august 2017
25. oktober 2017
Digitaliseringsprojekter Dagundervisning 8800 Viborg
*
23. august 2017
13. december 2017
Personlighedspsykologi Odense efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
23. august 2017
13. december 2017
Personlighedspsykologi Vejle efterår 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2017
7. december 2017
Forvaltningsret, Odense efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
24. august 2017
7. december 2017
Forvaltningsret, Vejle efterår 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2017
26. oktober 2017
Offentlig kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. august 2017
15. december 2017
Afgangsprojekt, DOFA, Odense, E17 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
25. august 2017
15. december 2017
Afgangsprojekt, DOFA, Vejle, E17 Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. august 2017
27. oktober 2017
Kommunalret Dagundervisning 8800 Viborg
*
4. september 2017
15. januar 2018
Forvaltningsret Dagundervisning 8800 Viborg
*
4. september 2017
15. januar 2018
Juridisk metode Dagundervisning 8800 Viborg
*
4. september 2017
15. januar 2018
Kommunalt regnskab Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2017
16. januar 2018
Organisationspsykologi, - udvikling og omstilling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2017
16. januar 2018
Praktikvejledning for administrationsbachelorer Dagundervisning 8800 Viborg
*
6. september 2017
17. januar 2018
Samfundsvidenskabelig analyse og metode Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
7. september 2017
18. januar 2018
Projektledelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
7. september 2017
18. januar 2018
Økonomisk analyse Dagundervisning 8800 Viborg
*
8. september 2017
19. januar 2018
Personalejura i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. oktober 2017
18. december 2017
HRM Personalepolitik Odense efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
23. oktober 2017
18. december 2017
HRM Personalepolitik Vejle efterår 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. oktober 2017
13. december 2017
Off. budgetlægning Odense efterår 2017 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
25. oktober 2017
13. december 2017
Off. budgetlægning Vejle efterår 2017 Dagundervisning 7100 Vejle
*
31. oktober 2017
16. januar 2018
Medborgerskabelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
1. november 2017
17. januar 2018
Offentlig kommunikation Dagundervisning 8800 Viborg
*
2. november 2017
18. januar 2018
Styring i den offentlige sektor Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
3. november 2017
19. januar 2018
Offentlig budgetlægning og økonomistyring Dagundervisning 8200 Aarhus N

Uddannelsens veje

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser