HD 2. del, økonomistyring og procesledelse
Diplomuddannelse

HD 2. del, Økonomistyring og Performance Management

På uddannelsen lærer du at analysere og optimere forretningsprocesser inden for it, organisation og økonomistyring.

Fakta

Navn:
HD 2. del, Performance Management
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får mulighed for at fordybe dig i fagområder som projektledelse, lean, økonomistyring og ledelsespsykologi.

Uddannelsen henvender sig til specialister, controllere, økonomiansvarlige og mellemledere.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsesforløbet arbejder med fagområderne økonomistyring, organisation og performance management. Derudover har du mulighed for at fordybe dig i områder som projektledelse, lean, økonomistyring og ledelsespsykologi.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • obligatoriske fag (første studieår)
 • valgfag (andet studieår)
 • et praktisk seminar på tredje semester
 • et afgangsprojekt

Undervisningen

På første år udbydes undervisningen både som almindelig aftenundervisning med fremmøde på campus, eller som weekendundervisning på campus kombineret med online elementer. På andet år afhænger undervisningstidspunkterne af, hvilke kurser du vælger.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (Økonomistyring og Performance Management).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Business Project (5 ECTS)
 • Organisation og ledelse (5 ECTS)
 • Performance Management (10 ECTS)        
 • Virksomhedens økonomiske styring (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Forandringer - Ledelse og læreprocesser  (10 ECTS)
 • Lean og Økonomistyring (5 ECTS)
 • Neuropsykologi - ledelse, udvikling og kreativitet (5 ECTS)
 • Projektledelse og Projektstyring (10 ETS)

Du kan også vælge valgfag fra de andre HD studier, dog max. 10 ECTS

Udbuddet af fag/moduler kan skifte fra år til år, så undersøg dine muligheder på uddannelsesstedets hjemmeside.

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Det er også muligt at læse enkeltfag.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD 1. del
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Den samlede pris er ca. 66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje