hd
Diplomuddannelse

HD 2. del, fælles valgfag

På HD 2. del udbydes en række valgfag, der kan vælges uanset hvilken studieretning, du går på.

Fakta

Navn:
HD 2. del, fælles valgfag
Type:
Diplomuddannelse
ECTS:
5-10
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling.

Fælles valgfag består af emner, som kan være relevante for studerende på tværs af studieretninger, fx Strategisk kommunikation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

HD 2. del indeholder undervisning i en række obligatoriske fag, mindst 2-3 valgfag og en afsluttende HD-afhandling. De fleste valgfag hører under en bestemt uddannelsesretning, men der findes også tværgående valgfag.

Eksamen
Hvert fag afsluttes med en prøve, hvor du får en individuel bedømmelse.

Udbydere
De fælles valgfag kan udbydes af:

Bemærk: Udbuddet af fælles valgfag varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Det er også muligt at læse enkeltfag.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • HD 1. del
  • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog *)
  • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning *)
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans *)

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på baggrund af en konkret vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du erhvervserfaring, giver HD 1. del direkte adgang til HD 2. del uden supplering. Det samme gælder en række andre økonomiske uddannelser.

*) Vær dog opmærksom på, at det kan være et krav, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Det er i alle tilfælde det enkelte uddannelsessted, der afgør, om din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er relevante.

Se det enkelte uddannelsessteds retningslinjer for optagelse og for, hvilke fag du evt. skal have bestået eller bør supplere med:

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål om dine forudsætninger for optagelse på HD 2. del.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje