Diplomuddannelsen Design og business
Diplomuddannelse

Design og business

På denne diplomuddannelse får du uddybet din viden om planlægningen af en designproces og den forretningsmæssige side af sagen.

Fakta

Navn:
Design og business
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 83.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer bl.a. at tænke kreativt og praktisk samt udviklings- og markedsorienteret på forskellige niveauer inden for branchen. Det gælder såvel i udarbejdelsen af konkrete designmæssige løsningsforslag som i det formidlingsmæssige arbejde med en virksomheds brand.

Uddannelsen er rettet mod ansatte inden for mode- og livsstilsbranchen, der arbejder med design, konceptudvikling, trends og brands.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i design og business inden for mode- og livsstilsbranchen giver dig viden om processer og problemstillinger inden for området. Du lærer at tilrettelægge og lede udviklingsprocesser og at arbejde innovativt og kreativt.

Du lærer også på en analytisk og systematisk baggrund at tænke markedet ind i dine løsningsforslag og får viden om trends, design, kommunikation, og hvordan man styrer udviklingen af et brand.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, et antal valgfrie, herunder retningsspecifikke, moduler og et afgangsprojekt.

Design og business kan gennemføres uden retning eller med speciale i en af to uddannelsesretninger:

 • Brand og kommunikation
 • Design management

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler, som hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Design og business
 • Trendsociologi
 • Videnskabsfilosofi og designmetode

De retningspecifikke moduler fordelt på uddannelsesretninger af hver 20 ECTS er:

Brand og kommunikation

 • Kommunikation (10 ECTS)
 • Strategi og management (5 ECTS)
 • Koncept og trendsociologi (5 ECTS)

Design management

 • Team- og projektstyring (5 ECTS)
 • Trends (5 ECTS)
 • Design (10 ECTS)

De valgfrie moduler, som hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Brand media management
 • Cross media storytelling
 • Designproces
 • Designstrategi
 • Designtænkning
 • Kommunikation på sociale medier
 • Post retail
 • Præsentation og forhandlingsteknik
 • Sustainability thinking
 • Team- og projektstyring

Ud over de retningsspecifikke moduler vælger du valgfrie moduler af et omfang på10 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til et års fuldtidsstudier og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Relevant erhvervsakademiuddannelse, fx designteknolog, multimediedesigner, e-designer, serviceøkonom eller markedsføringsøkonom
 • En relevant akademiuddannelse
 • Relevant bacheloruddannelse i fx erhvervsøkonomi eller en uddannelse til håndarbejdslærer

Du skal samtidig have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 83.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Flertallet af nyuddannede er beskæftiget med handel (både en gros og detail) med beklædning og husholdningsartikler som fx porcelæns- og glasvarer, møbler, tæpper og belysningsartikler, ure, smykker og guld- og sølvvarer.

En del er beskæftiget med designvirksomhed eller reklamevirksomhed. Anden operationel service omfatter bl.a. organisering af kongresser, messer og udstillinger samt anden forretningsservice med kombinerede administrative serviceydelser.

Kategorien Andre omfatter beskæftigelse i mere end 50 meget forskellige brancher, herunder især en gruppe inden for detailhandel med bøger, musik og sportsudstyr.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Design og Business Dagundervisning 8700 Horsens

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.