Diplomuddannelsen Design og business
Diplomuddannelse

Design og business

Uddannelsen giver viden om samspillet mellem kommercielle og kreative faktorer i udviklingen af design.

Fakta

Navn:
Design og business
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 83.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får metoder og redskaber til at håndtere udviklingsprocesser, og du lærer om emner som brand management, trends, markedsanalyser og sustainability.

Uddannelsen henvender sig til ansatte, der arbejder med design eller forretningsudvikling i den kreative sektor, fx designteknologer, multimediedesignere eller håndarbejdslærere. Du kan også have en merkantil uddannelse, fx markedsøkonom.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i design og business handler om design, innovation og forretningsudvikling. Du får viden om trends, design og kommunikation og om, hvordan man styrer udviklingen af et brand.

Du lærer at tilrettelægge og lede udviklingsprocesser og at arbejde innovativt og kreativt. Du beskæftiger dig med processer og problemstillinger inden for mode- og livsstilsbranchen. 

Du lærer også, hvordan du på en analytisk og systematisk måde kan tænke markedet ind i dine løsningsforslag.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler
 • et antal valgfri moduler, herunder retningsspecifikke moduler
 • et afgangsprojekt.

Du kan gennemføre uddannelsen uden retning eller vælge at specialisere dig. Du kan vælge mellem to uddannelsesretninger:

 • Brand og kommunikation
 • Design management

Undervisningen

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde.

Uddannelsessted

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i design & business.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Design and Business.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler, som hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Design og business
 • Trendsociologi
 • Videnskabsfilosofi og designmetode

De retningspecifikke moduler fordelt på uddannelsesretninger af hver 20 ECTS er:

Brand og kommunikation

 • Kommunikation (10 ECTS)
 • Strategi og management (5 ECTS)
 • Koncept og trendsociologi (5 ECTS)

Design management

 • Team- og projektstyring (5 ECTS)
 • Trends (5 ECTS)
 • Design (10 ECTS)

De valgfrie moduler, som hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Brand media management
 • Cross media storytelling
 • Designproces
 • Designstrategi
 • Designtænkning
 • Kommunikation på sociale medier
 • Post retail
 • Præsentation og forhandlingsteknik
 • Sustainability thinking
 • Team- og projektstyring

Ud over de retningsspecifikke moduler vælger du valgfrie moduler af et omfang på10 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til et års fuldtidsstudier og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Relevant erhvervsakademiuddannelse, fx designteknolog, multimediedesigner, e-designer, serviceøkonom eller markedsføringsøkonom
 • En relevant akademiuddannelse
 • Relevant bacheloruddannelse i fx erhvervsøkonomi eller en uddannelse til håndarbejdslærer

Du skal samtidig have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 83.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med diplom i design og business kan du fx arbejde med design management, produkt- og forretningsudvikling i produktions- og servicevirksomheder, hvor design er en del af forretningskonceptet.

Mere uddannelse

Med en fuld diplomuddannelse har du mulighed for at videreuddanne dig på deltid med en relevant masteruddannelse. Se fx

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje