Diplomuddannelse i rytmisk korledelse
Diplomuddannelse

Diplomuddannelse i rytmisk korledelse

Uddannelsen udvikler dine kompetencer til at udtrykke dig nuanceret, inspirerende, præcist, genkendeligt og forståeligt, når det gælder rytmisk, vokalmæssigt og musikalsk samvær.

Fakta

Navn:
Rytmisk korledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 48.000 kr.

Undervisningen vægter både musikalske færdigheder og praktisk pædagogisk virksomhed. Du prøver at lede såvel a capella-kor som akkompagnerede kor. Desuden får du bl.a. kendskab til eksperimentelle udtryksformer, improvisation, et bredt stilistisk repertoire inden for rytmisk musik og emner som øretræning, sang, spil og dans.

Uddannelsen henvender sig især til musiklærere og -pædagoger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen fokuserer på at kvalificere den pædagogiske virksomhed inden for rytmisk korledelse. Et gennemgående træk er derfor, at dine musikalske færdigheder relateres til samspil, arrangement og pædagogisk praksis.

Forløbet består af i alt tre moduler. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Undervisningen tilrettelægges som weekendseminarer kombineret med fjernundervisning over nettet. Det forventes, at du kan øve med dit kor på ugentlig basis og med en supervisor tilknyttet via internettet.

Uddannelsen udbydes af Det Jyske Musikkonservatorium.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsens består af følgende tre moduler:

  • Egne færdigheder og pædagogisk praksis med emner som korledelse og metode, sang, spil og dans, øretræning, improvisationsteori, klaver, korarrangement og individuel supervision. Modulet, der fordeler sig over 1. og 2. semester, vægter 20 ECTS. Det afsluttes med en cafekoncert.
  • Egne færdigheder, pædagogisk praksis og korarrangement med emner som korledelse og metode, stemmeteori, korarrangement klaver, sang, pædagogik og videnskabsteori individuel supervision og endeligt projekt. Modulet, der afvikles i 3. semester, vægter 12 ECTS.
  • Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt, hvor du udbygger dine færdigheder og pædagogiske kompetencer inden for korledelse. Forløbet afsluttes med et afgangsprojekt og en eksamination i relation til projektet. I det sidste modul går du også til prøve i basal stemmeteori. Modulet afvikles i 4. semester og vægter 28 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der typisk varer 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • Folkeskolelærer
  • Pædagog
  • En anden relevant mellemlang videregående uddannelse
  • Tilsvarende kvalifikationer

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse, og du skal bestå en særligt tilrettelagt optagelsesprøve.

Ved optagelsesprøven lægges der vægt på dine evner og kunnen inden for korledelse, sang, spil, bevægelse og klaver. Der lægges bl.a. vægt på imitation af bevægelsesmønstre, foresungne fraser og rytmiske figurer; i sang på evnen til at udtrykke tekstligt indhold.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 48.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan ikke søge SVU til diplomuddannelse i rytmisk korledelse.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje